W tym tygodniu w PE m.in. orędzie o stanie Unii, sytuacja w Afganistanie i stan praworządności w Polsce

Orędzie o stanie Unii Europejskiej, sytuacja humanitarna w Afganistanie oraz sytuacja mediów i stan praworządności w Polsce – m.in. te punkty znalazły się w planie pierwszej po wakacyjnej przerwie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Posiedzenie rozpocznie się w poniedziałek w Strasburgu i potrwa cztery dni.

Szefowa KE wygłosi przed europosłami orędzie o stanie Unii Europejskiej

W środę o godz. 9.00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii Europejskiej; następnie odbędzie się debata.

Ursula von der Leyen ma przedstawić efekty pracy Komisji Europejskiej w minionym roku, szczególnie w zakresie walki z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wywołanym przez COVID-19.

Sytuacja humanitarna w Afganistanie

Kryzys w Afganistanie będzie przedmiotem debaty z szefem unijnej polityki zagranicznej Josepem Borrellem, która planowana jest na wtorek. Posłowie do PE i Josep Borrell będą dyskutować o tym, jak reagować na kryzys humanitarny i migracyjny, jak pomagać potrzebującym i jak chronić tych, którzy są w niebezpieczeństwie w Afganistanie, zwłaszcza kobiety i dzieci. W czwartek zostanie poddana pod głosowanie rezolucja PE ws. tej sprawie.

Unia Zdrowotna: skuteczniejsze zapobieganie chorobom i współpraca transgraniczna

Przyjmując stanowisko w sprawie dwóch wniosków legislacyjnych przed przerwą wakacyjną, posłowie z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zaproponowali szereg sposobów na wzmocnienie zdolności UE do zapobiegania chorobom i ich kontroli.

Na najbliższej sesji plenarnej europosłowie będą debatować i głosować nad dwiema ustawami zdrowotnymi, wzmacniającą Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz usprawniającą reakcje na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia.

Prawa osób LGBTIQ i środki przeciw dyskryminacji w UE

W rezolucji, nad którą posłowie do PE będą głosować w poniedziałek, Parlament Europejski oceni problemy i dyskryminację, jakiej doświadczają obywatele i rodziny LGBTIQ w Europie.

Tekst przygotowany przez Komisję Petycji wzywa do ogólnoeuropejskiego uznania małżonków i zarejestrowanych partnerów tej samej płci, którzy powinni – według PE – cieszyć się takimi samymi prawami we wszystkich krajach członkowskich UE.

Europosłowie przyjrzą się działaniom polskiego rządu ws. mediów i praworządności  

Europosłowie i przedstawiciele Rady UE i Komisji Europejskiej zajmą się także projektem ustawy, która może ich zdaniem zagrozić pluralizmowi mediów w Polsce oraz najnowszym działaniom polskich władz – postrzeganych przez europarlamentarzystów – za działania  przeciw zasadom i wartościom UE.

Chodzi o przepisy dotyczące radiofonii i telewizji, które zabraniałyby podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) posiadania więcej niż 49 proc. udziałów w polskich spółkach medialnych. W ub. tygodniu Senat odrzucił nowelizację ustawy, która trafi teraz ponownie do Sejmu.

Europosłowie ocenią również ostatnie wydarzenia dotyczące sytuacji praworządności w Polsce. PE wskazuje, że polski rząd nie zastosował się w pełni do orzeczenia o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Trybunału Konstytucyjnego, co skłoniło KE do nałożenia kar finansowych.

Niebieska karta UE: głosowanie nad nowym systemem skierowanym na wysoko wykwalifikowanych migrantów

Na sesji plenarnej europosłowie mają też ostatecznie zatwierdzić reformę unijnych przepisów o niebieskiej karcie, która ma ułatwić zatrudnianie w Europie wysoko wykwalifikowanych obywateli państw trzecich.

W zmienionej dyrektywie w sprawie warunków wjazdu i pobytu przewidziano bardziej elastyczne kryteria, w tym niższy próg minimalnego wynagrodzenia, które wnioskodawcy muszą zarabiać, aby kwalifikować się do otrzymania błękitnej karty.

UE-Rosja: strategia przeciwdziałania polityce Kremla i wspierania demokracji

Parlament Europejski ma zachęcić ponadto UE do przeciwstawienia się agresywnej polityce Rosji, tworząc jednocześnie podstawy do współpracy z demokratycznym krajem w przyszłości.

W nowej ocenie kierunku, w jakim zmierzają stosunki polityczne UE-Rosja, posłowie podkreślają, że istnieje różnica między narodem rosyjskim a reżimem prezydenta Władimira Putina. Ten ostatni jest, ich zdaniem, „pogrążającą się w stagnacji autorytarną kleptokracją, kierowaną przez dożywotniego prezydenta otoczonego kręgiem oligarchów”.

Koniec z wykorzystywaniem zwierząt do badań i testów

Z kolei w rezolucji, która trafi pod głosowanie we wtorek (jego wyniki poznamy w czwartek), PE przedstawi sposoby przyspieszenia przejścia do systemu badań, w którym nie wykorzystuje się zwierząt.

Obecne przepisy UE chronią dobrostan zwierząt nadal wykorzystywanych do celów doświadczalnych. Ostatecznym ich celem jest zaprzestanie wykorzystywania zwierząt w procedurach naukowych poprzez ciągłe zastępowanie, ograniczanie i udoskonalanie ich wykorzystania w badaniach lub w celach edukacyjnych.

kic/Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa