Umowa na remont al. Łani podpisana

Dzisiaj Zarząd WPKiW podpisał umowę na modernizację nawierzchni alei Łani oraz nawierzchni parkingu przy Alei Dojazdowej. Wykonawcą została firma DROGOPOL, która ma cztery miesiące na realizację tego zadania. Koszt inwestycji to niespełna milion zł.

Aleja Łani zyska nową nawierzchnię na odcinku od Alei Gwiazd do Alei Klonowej. Aleja zostanie pokryta masą bitumiczną, w sumie na powierzchni 5230 m2.

Firma DROGOPOL ma za zadanie wyremontowanie nawierzchni jezdni do szerokości ok. 6 metrów, dokona także umocnień poboczy, wykorzystując w tym celu kruszywo kamienne. Obecnie aleja w niektórych miejscach jest uszkodzona, co w dużej mierze wywołały rozrastające się korzenie drzew.

Jeśli chodzi o parking przy Alei Dojazdowej, to wymaga on naprawy. Nawierzchnie z frezu asfaltowego są uszkodzone na skutek użytkowania oraz z uwagi na rozrastające się korzenie drzew. Remontem zostanie objęty obszar o powierzchni 3350 m2. Podobnie jak w przypadku Alei Łani na parkingu pojawi się masa bitumiczna, a pobocza zostaną umocnione.

– To kolejna ważna inwestycja po gruntownej przebudowie Alei Harcerskiej, Klonowej czy ścieżek spacerowych przy Alei Różanej, którą zrealizujemy w ramach kompleksowej modernizacji ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Śląskiego – mówi Agnieszka Bożek, prezes Parku Śląskiego. – Dzięki wykonanym pracom znacząco poprawia się komfort korzystania z alejek parkowych, którymi przecież każdego dnia spacerują lub poruszają się na rowerach tysiące osób – dodaje.

Aleja Łani jest bardzo uczęszczana, prowadzi m.in. do dwóch znanych restauracji i do Galerii Rzeźby Śląskiej i zaliczana jest do arterii stanowiącej trzon komunikacyjny Parku Śląskiego. Zaznaczyć należy, że inwestycja ta nie spowoduje żadnego zagrożenia dla obecnej tu flory i fauny.

Od dziś, czyli od momentu podpisania umowy, wykonawca ma tydzień na przejęcie placu budowy. Termin realizacji inwestycji upływa za kolejnych 120 dni. Całkowity koszt prac wynosi niemal 980 tys. zł brutto.

Park Śląski

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.