Siedziba Związku Górnośląskiego imieniem dr Łucji Staniczkowej

26 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość nadania imienia dr Łucji Staniczkowej katowickiej siedzibie Związku Górnośląskiego. W spotkaniu wzięli udział Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego wraz z Zarządem i przedstawicielami Kół, poseł Wojciech Król oraz radni Katowic.

Środowisko akademickie reprezentowali prof. Jolanta Tambor kierownik podyplomowych studiów o regionie na Uniwersytecie Śląskim, prof. Irena Lipowicz założycielka Związku Górnośląskiego i była Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Adam Hibszer przewodniczący komitetu głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku. Na uroczystości obecni byli również Katarzyna Ziemiec dyrektorka IV LO w Katowicach, która jako jedna z pierwszych wprowadziła przedmiot o edukacji regionalnej, przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk oraz rodzina Łucji Staniczkowej.

Łucja Staniczek, wybitna regionalistka i znawczyni Śląska urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Tychach. Przez kilkadziesiąt lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Jej praca doktorska pt. „Herosi i chachary: portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego” wpisała się jako bardzo ważna pozycja w poznawaniu historii i tradycji Górnego Śląska.

Przez kilkadziesiąt lat związana była ze Związkiem Górnośląskim, w którym aktywnie działała. Była długoletnim prezesem Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, a od 17 marca 2014 roku wiceprezesem Zarządu Głównego ZG. Realizowała i inicjowała ważne przedsięwzięcia związane z Górnym Śląskiem m.in. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich czy Forum Nauczycieli Regionalistów. W roku 2013 uhonorowana została Nagrodą im. Wojciecha Korfantego.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.