Sosnowiec żłobkami stoi!

Wszystko gotowe i dopięte na ostatni guzik, a to znaczy, że sosnowieckie Maczki od 1 września będą miały swój oddział żłobka miejskiego! Pod opieką wykwalifikowanej kadry znajdzie się 60 maluchów. Co ważne, w tym oddziale są jeszcze wolne miejsca.

Oddział w Maczkach powstał w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Skwerowej, nad segmentem, w którym obecnie mieści się przedszkole. Znajdują się tam trzy sale, zaplecze sanitarne i socjalne dla pracowników. Nie zabrakło również pomieszczenia, w którym można zostawić wózek, szatni, windy osobowej i kuchennej oraz tarasu. 

Na miejscu jest także kuchnia. – Co ważne jeśli dziecko ma wskazania od lekarza dotyczące spożywania na przykład glutenu to jesteśmy w stanie temu podołać – wyjaśnia Barbara Wieczorek, dyrektor żłobka miejskiego. Koszt prac wyniósł 2,2 mln zł. 

Zmodernizowany został również plac zabaw, by maluchy swobodnie mogły z niego korzystać. W żłobku zostaną utworzone trzy grupy: dla dzieci od 20 tygodnia do 1,5 roku życia i dwie grupy dla dzieci do 3 lat. – W placówce zatrudnionych jest 17 osób, z czego większość pochodzi właśnie z Maczek i okolic. Nadal mamy kilka wolnych miejsc dla dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do kontaktu – dodaje dyrektor Wieczorek. 

Wkrótce kolejny żłobek

Od kilku lat Sosnowiec stale zwiększa liczbę miejsc w żłobku miejskim. Niemal rok temu został otwarty najprawdopodobniej największy w województwie śląskim odział przy ulicy Suchej, który sprawuje opiekę nad 100 dzieci. Od września w tym oddziale liczba miejsc zwiększy się do 120.

Pod koniec 2020 roku Sosnowiec ponownie znalazł się na liście miast, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Maluch+”. – Otrzymaliśmy 750 tysięcy złotych. Wsparcie pozwoli na utworzenie 25 miejsc w zupełnie nowym oddziale żłobka miejskiego przy ulicy Piłsudskiego, w budynku ZSO 3. Modernizacja skrzydła budynku będzie kosztowała 1,1 mln zł, a oddział powinien ruszyć w styczniu 2022 roku – mówi Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej.

Coraz więcej dzieci pod opieką

Na koniec 2014 roku Żłobek Miejski mógł przyjąć 232 dzieci. Od września 2021 roku liczba ta wzrośnie do 558, a w przyszłym roku o kolejnych 25. – Razem z wojewodą i także dzięki funduszom z programu Maluch+, działamy na rzecz mieszkańców. Co roku miejsc w żłobku przybywa, ale kolejka chętnych wcale się nie zmniejsza. To oznacza, że zaufanie do publicznego żłobka rośnie i to nas bardzo cieszy – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Warto również pamiętać, że miasto od wielu lat wspiera pobyt w żłobkach niepublicznych na terenie Sosnowca, dopłacając 500 zł do pobytu blisko 600 dzieci. Od stycznia 2022 roku miasto zwiększy finanse na ten cel, co pozwoli na objęcie pomocą większej liczby dzieciaków. Zmieni się również sposób przekazywania pieniędzy.

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla ok. 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł.

Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł i zabezpieczy pobyt nawet 766 dzieci. Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc. – To oznacza, że rodzice nie muszą martwić się i szukać niepublicznej placówki, która w konkursie otrzymała dofinansowanie. Można powiedzieć, że teraz dotacja będzie „szła” za dzieckiem – tłumaczy prezydent Chęciński.

Urząd Miejski w Sosnowcu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.