Nauka od 1 września w trybie stacjonarnym

Od 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkołach na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzenia określające sposób realizacji zadań jednostek systemu oświaty w roku szkolnym 2021/2022 w sytuacji nadal trwającego na terenie Polski stanu epidemii.

W porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowano wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Ponadto, zgodnie z informacją podaną na stronie MEiN, szkoły i przedszkola otrzymają środki bezpieczeństwa, m.in. stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczki, rękawiczki, termometry, środki do dezynfekcji.


Urząd Gminy Miedźna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.