Dr Łucja Staniczkowa patronką siedziby Związku Górnośląskiego

23 sierpnia miną dwa lata od śmierci Łucji Staniczkowej – wiceprezeski Związku Górnośląskiego, prezeski Bractwa Oświatowego, nauczycielki, regionalistki i prekursorki edukacji regionalnej. Z tej okazji przy Stalmacha 17 w Katowicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniającą postać regionalistki.

– Ponad rok temu Zarząd Główny ZG zdecydował o nadaniu imienia Pani Łucji Domowi Śląskiemu, który został stworzony z Jej inicjatywy w siedzibie Związku przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach. – mówi Prezes Związku Grzegorz Franki.

Odsłonięcie tablicy nastąpi w czwartek 26 sierpnia o godzinie 16.00. W poniedziałek 30 sierpnia członkowie Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego zapraszają na mszę w intencji dr Łucji Staniczkowej. Msza rozpocznie się o godz. 18.30 w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Tychach.

Default image
Sebastian Pypłacz
Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.