Przymiarki do zielonego przystanku

Jesienią tego roku Bielsko-Biała będzie miało swój pierwszy zielony przystanek. Znamy już jego lokalizację. Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przymierza się do obsadzenia roślinnością wiaty przy ul. Partyzantów w rejonie placu Adama Mickiewicza, w kierunku centrum miasta.

Koncepcja przewiduje na skrzyżowaniu ul. Partyzantów i 1 Maja, gdzie teraz rosną krzewy i inne rośliny, wysianie łąki kwietnej. Wokół przystanku natomiast zamiast wybrukowanego placu powstanie mała rabata z roślinami wieloletnimi i posadzone zostaną dwa lub trzy drzewa o wysokości minimum 2,5 metra, tak aby jak najszybciej dawały cień. Drzewa, rabata i łąka kwietna będą tworzyły całość kompozycji zielonego przystanku w tym miejscu.

Wstępna koncepcja zagospodarowania zielonego przystanku przy ul. Partyzantów jest właśnie uzgadniana przez urząd z Miejskim Zarządem Dróg. Po wstępnej akceptacji przez MZD, kolejnym krokiem będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także spisanie porozumienia w zakresie dysponowania gruntem.

To będzie pilotażowy zielony przystanek w Bielsku-Białej. Jeśli budżet pozwoli, w przyszłym roku planowane są kolejne.

Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zakłada, że powinny one pełnić funkcję zielonych wysp w ruchliwych częściach miasta w dużym stopniu pozbawionych zieleni, powodując obniżenie temperatury, zatrzymanie wód opadowych, oczyszczając powietrze i poprawiając mikroklimat. Dlatego w pierwszej kolejności na inwestycje tego typu będą wskazywane lokalizacje w centrum miasta, z uwzględnieniem terenu wokół wiat.

UM Bielsko-Biała

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.