Kolejne zmiany w dowodach osobistych

Od 2 sierpnia 2021 r. kolejny raz zmieni się wygląd dowodu osobistego.

Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie drugiej obok fotografii cechy biometrycznej, czyli odcisków palców.

W związku z tym, że w dowodzie pojawią się odciski palców i podpis posiadacza, nie będzie już możliwości złożenia wniosku przez internet. Konieczna będzie osobista wizyta w urzędzie.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej na dotychczasowych zasadach możliwe będzie tylko do dnia 26 lipca 2021 r.

Od sierpnia br. będzie można złożyć wniosek elektronicznie wyłącznie dla dzieci do 12 roku życia.

Wdrożenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza konieczności wymiany wszystkich dokumentów. W pierwszej kolejności wymiana dotyczy dowodów, którym upływa termin ważności. Nowy dokument otrzymają też osoby osiągające pełnoletność.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy (tj. 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność do upływu terminu na jaki zostały wydane.

Powodem zmian jest konieczność dostosowania ustawy o dowodach osobistych do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. zobowiązującego do poprawy zabezpieczeń w wydawanych dokumentach.

Urząd Miasta Katowice

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.