Gaz produkowany z bioodpadów? Ambitne plany PGNiG. Spółka ruszyła z badaniami

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo prowadzi badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych. Stworzono już nawet prototyp innowacyjnej instalacji, która docelowo ma produkować bioCNG. O co chodzi? Znamy szczegóły.

Projekt, nad którym pracują specjaliści, to jedno z przedsięwzięć realizowanych przez PGNiG, które sprawdza nowe możliwości produkcji biometanu. Partnerem naukowym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP). Jak tłumaczą pomysłodawcy, rozwiązanie oparte jest o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną utylizację biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych w oparciu o technologię fermentacji beztlenowej i produkcję gazu fermentacyjnego, którego wskaźniki jakości będą pozwalały na dostosowanie go do standardów technicznych biometanu, a następnie sprężania go do standardów odnawialnej alternatywy dla CNG, czyli bioCNG.

Zaprojektowana technologia zostanie sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a następnie poddana pełnej komercjalizacji. „Prace badawcze nad produkcją biometanu z bioodpadów, z którego następnie powstanie bioCNG, pozwolą nam na zdobycie know-how z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, a także na opracowanie formuły wielkoskalowych inwestycji związanych z produkcją bioCNG. To istotne pod względem rosnącego zapotrzebowania na sprężony gaz w transporcie, który w coraz większym zakresie będzie napędzany zielonymi paliwami. Rezultaty projektu pozwolą także na dywersyfikację portfela produktów na poziomie całej Grupy Kapitałowej PGNiG”, mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. „We współpracy z poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym wybudowaliśmy prototypową instalację do produkcji biogazu z biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych i od kilku miesięcy prowadzimy prace doświadczalne. Wyniki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji bioCNG”, dodaje.

„Realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, na zlecenie PGNiG, prace badawcze nad energetycznym przetworzeniem selektywnie zbieranej frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych wpisują się w najnowsze trendy – zarówno Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, jak i najnowsze polityki UE związane z Europejskim Zielonym Ładem, dekarbonizacją czy też Strategią Metanową. A nasza uczelnia, jako naukowy lider w branży biogazu i biometanu, stała się naturalnym partnerem PGNiG przy tym projekcie”, komentuje współpracę Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Robert Fabiański. „Uzyskane wyniki badań pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z kolei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowanej technologii w gospodarce”, dodaje prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP, w której znajduje się największe w kraju laboratorium biogazowe, gdzie realizowane są badania.

„Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpisuje się w transformację energetyczną, przez którą przechodzimy. W tym procesie paliwem przejściowym będzie gaz ziemny, ale równolegle rozwijamy możliwości produkcji „zielonych” gazów ze źródeł odnawialnych”, zapewnia wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński.

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa

Dziennikarz, wydawca strony głównej w „Super Expressie”.