Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – trwają negocjacje z Komisją Europejską

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

Trwają negocjacje z Komisją Europejską (KE) o rozszerzeniu wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Polski rząd zabiega, by pieniądze z FST trafiły również do województwa lubelskiego, łódzkiego oraz małopolskiego. Dziś odbyło się kolejne spotkanie z KE, któremu przewodniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Celem FST jest wsparcie regionów w przezwyciężaniu społeczno-gospodarczych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Kluczowe jest, aby wszystkie regiony węglowe zostały objęte wsparciem FST. Jedynie wówczas transformacja energetyczna będzie efektywna oraz sprawiedliwa – powiedział wiceminister Waldemar Buda.

Projekt Umowy Partnerstwa w obecnym kształcie zakłada, że do 6 województw związanych z górnictwem trafi 4,4 mld euro na sprawiedliwą transformację. Beneficjentami FST mają być województwa: śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, małopolskie, łódzkie i lubelskie.

Pieniądze te, razem ze środkami krajowymi, sfinansują między innymi projekty dotyczące przekwalifikowania pracowników związanych z branżą wydobywczą, tworzenie nowych miejsc pracy, rekultywację terenów pokopalnianych, czy walkę ze smogiem.

Lubelszczyzna, Ziemia Łódzka i Małopolska są mocno zaangażowane w przygotowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TPST) – podkreślił wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że rozmowy będą kontynuowane, podobnie, jak prace nad opracowaniem TPST. W najbliższym czasie strona rządowa przekaże regionom uwagi do tych dokumentów.

Zależy nam, aby ich ostateczne wersje odpowiadały, jak najlepiej na wyzwania związane z procesem transformacji energetycznej oraz łagodzeniem jej negatywnych skutków – podsumował wiceminister Buda.

W spotkaniu wzięli udział również samorządowcy z Lubelszczyzny, Ziemi Łódzkiej i Małopolski, przedstawiciele resortów: klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, a także spółek energetycznych.

kom/ lgs/ robs/

Obrazek domyślny
Polska Agencja Prasowa