Na żywo: 34. Posiedzenie Sejmu

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolności i równości dla społeczności LGBT+. Przedstawione zostaną sprawozdania dotyczące m.in. projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Oglądaj posiedzenie Sejmu na żywo.

Obrazek domyślny
Natalia Makselon

Redaktorka. Prowadząca serwisy lokalne Beskid Śląski 24 oraz Życie Jastrzębia.