Blisko 90 tys. złotych pozyskał rudzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej na realizację projektu edukacyjno-profilaktycznego „Nie jesteś sam”. Działania będą skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności tych, którzy doświadczają przemocy, ale także pracowników oświaty. – Dzieci są bezbronne, często nie mają świadomości wyrządzanej im krzywdy i późniejszych konsekwencji psychicznych, dlatego cieszę się, że dyrektorzy, pedagodzy szkolni czy psycholodzy poszerzą wiedzę, by odpowiednio reagować na wszelkie sygnały o przemocy wobec najmłodszych – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej i związanych z nią ograniczeń – tłumaczy Rafał Szpak, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej.
Zależy nam, żeby dotrzeć do osób uwikłanych w przemoc lub nią zagrożonych. Ważnymi adresatami są również pracownicy oświaty, którzy mają bliski, codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą – podkreśla.

Na lipiec i sierpień br. zaplanowano m.in. cykl 3-godzinnych spotkań z kobietami pochodzącymi ze środowisk zagrożonych czy doświadczającymi przemocy domowej. Przewidziano zajęcia dla dwóch grup, a uczestniczki będą mogły omówić swoje sprawy m.in. z prawnikiem, który przedstawi konkretne rozwiązania dla danego problemu.

Pierwsza grupa, do której obecnie trwa nabór, rozpocznie zajęcia już 15 lipca – informuje Rafał Szpak. – W najbliższy poniedziałek (5 lipca) o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z pracownikami Ośrodka, którzy chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji – mówi dyrektor OIK. Nabór i uruchomienie drugiej grupy zaplanowano na sierpień br.

Adresatami bezpośrednich działań będą również pracownicy oświaty, szczególnie dyrektorzy szkół podstawowych, zatrudnieni w nich psycholodzy i pedagodzy szkolni. We wrześniu zostaną zorganizowane warsztaty, podczas których omawiane będą możliwości niesienia pomocy dziecku uwikłanemu w przemoc, w szczególności procedura niebeskich kart, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy wniosków o wgląd w sytuację rodziny.

W ramach projektu zostaną też przygotowane materiały informacyjne zawierające najważniejsze
i praktyczne wskazówki jak się zachować w konkretnej sytuacji, gdzie uzyskać pomoc i do jakiej instytucji się zgłosić. Odbiorca znajdzie w nich informacje również o zakresie działań pracowników oświaty, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądu (w szczególności kuratorów sądowych) czy też Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, składającego się z przedstawicieli wymienionych instytucji. Materiały będą też zawierać wzory pism, np. pozwu o alimenty.

Przekaz nastawiony jest na dotarcie do szerokich grup i przypomnienie, że państwo i samorządy lokalne reagują i posiadają mechanizmy do udzielania skutecznej pomocy – mówi Rafał Szpak.

W projekcie „Nie jesteś sam” biorą udział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działający przy Ośrodku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej działające przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej oraz Urząd Miasta. Projekt wdrażany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, który realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej działa od 2008 roku. Obecnie mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Z pracownikami można kontaktować się osobiście, telefonicznie (32 344 0326 lub 503 060 016), bądź mailowo (sekretariat@oikrsl.pl). Zainteresowani mogą liczyć na bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną i socjalną.

Zachęcam do kontaktu z OIK-iem wszystkich, którzy doświadczają przemocy, agresji, załamania czy kryzysu psychicznego lub wypadku – mówi Rafał Szpak. – Apeluję również, by nie pozostawać obojętnym, gdy jesteśmy świadkami takich zdarzeń – dodaje.

W ciągu 13 lat działalności do OIK-u zgłosiło się około blisko 6 tys. osób, udzielono schronienia około  550 rodzinom, wdrożono 414 procedur niebieskich kart, a z usług prawnych związanych z przemocą skorzystało ponad 1 700 osób.

UM Ruda Śląska

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.