Bielsko-Biała zajęło 13. miejsce w zestawieniu polskich miast na prawach powiatu najbardziej przyjaznych dla klimatu i środowiska. 15 czerwca Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce ogłosiły raport pt. Zielone miasta – polskie miasta na rzecz klimatu, środowiska i zdrowia mieszkańców w ramach konferencji Europolis. Miasta na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. 

Autorzy rankingu oceniali 66 miast na prawach powiatu z podziałem na pięć kategorii: indywidualny transport elektryczny, transport publiczny, działania na rzecz jakości powietrza, społeczność lokalna oraz zdrowie publiczne. W każdej z kategorii miasta mogły zdobyć maksymalnie 100 punktów, przyznawanych na podstawie 30 mierników ilościowych i jakościowych. Do wyliczeń wykorzystano dane z Głównego Urzędu Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Biuletynu Informacji Publicznych, mapy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także dane otrzymane bezpośrednio od ocenianych miast – z urzędów oraz od przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Oceniający bardzo wysoko ocenili Bielsko-Białą w kategorii działania na rzecz jakości powietrza i społeczności lokalnej. W zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii Bielsko-Biała znalazło się na czwartej pozycji. Na trzecim miejscu sklasyfikowano stolicę Podbeskidzia w kategorii społeczność lokalna – wpływ na to miały m.in. wysoki stopień segregacji odpadów komunalnych oraz duża liczba projektów tzw. zielonych w budżecie obywatelskim.

Autorzy raportu przyjrzeli się realizacji postanowień ustawy o elektromobilności (stopień elektryfikacji komunikacji miejskiej), jednak największy nacisk położyli na dostępność przewozów zbiorowych oraz rozwój transportu rowerowego. W kategorii indywidualny transport elektryczny Bielsko-Biała zajęło 23. lokatę, a w subindeksie zdrowie publiczne – 22. miejsce.

W ogólnym zestawieniu zielonych miast Fundacji Schumanna Bielsko-Biała sklasyfikowano na 13. pozycji (wskaźnik – 50,15). Zwycięzcą rankingu jest Lublin (57,40), przed Katowicami (55,60), Łodzią (54,21), Siedlcami (53,55) i Bydgoszczą (53,47). W czołowej dziesiątce są jeszcze Rzeszów (52,96), Warszawa (53,67), Białystok (5,46), Wrocław (51,78) oraz Poznań (51,26).

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.