Rybnik modernizuje zasób komunalny

Poprawa jakości powietrza, estetyki i funkcjonalności – takie cele stawia sobie rybnicki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

– Prowadzimy inwestycje w budynkach mieszkalnych, w których znajdują się przestarzałe źródła węglowe, głównie piece kafloweSą one zastępowane albo źródłem gazowym albo budynek zostaje podłączany do sieci ciepłowniczej. To pozwoli na wyeliminowanie praktycznie całej niskiej emisji, którą dotychczas generowały objęte inwestycjami budynki – tłumaczy dyrektor Artur Gliwicki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. 

Miasto Rybnik w całym zasobie ZGM realizuje kilka projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (więcej informacji: tutaj i tutaj). W administrowanych przez ZGM budynkach mieszkalnych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze.

Skala przedsięwzięcia związanego z modernizacją rybnickiego zasobu komunalnego jest ogromnazarządzie rybnickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jest 241 budynków, w których znajdują się 4403 mieszkania. 92 budynki zostały już stermomodernizowane, w 96 ogrzewanie jest ekologiczne.

W samym tylko 2021 roku zrealizowano już 8 inwestycji polegających na termomodernizacji budynków. W 7 z nich wymieniono nieekologiczne źródła ciepła, w 1 (ul. Hetmańska 7) trwają prace związane z modernizacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Obecnie prace trwają w 52 budynkach – w 28 w dzielnicy Boguszowice, w  23 w dzielnicy Niedobczyce oraz w 1 w Śródmieściu (modernizacja kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 13). 

Jeszcze w tym roku planowana jest termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w 12 kolejnych budynkach – trwają postępowania przetargowe na realizację inwestycji przy ul. Bogusławskiego 1, 26, Patriotów 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, Śniadeckiego 5, Kadetów 4, 6. 

 Rok 2021 to zatem realizacja inwestycji w 70 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których znajduje się nieco ponad 1500 mieszkań oraz prawie 
2
700 przestarzałych źródeł węglowych. Po realizacji tych inwestycji w zasobie ZGM pozostanie 1127 mieszkań oraz lokali użytkowych z ogrzewaniem węglowym. W jednym mieszkaniu funkcjonują zazwyczaj po dwa piece kaflowe. Te zamierzamy wymienić najpóźniej do końca 2022 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową to data graniczna dla tych pieców – dodaje Artur Gliwicki

Warto dodać, że spośród wspomnianych 1127 mieszkań, 249 to mieszkania w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, a 91 to pustostany, z których część przewidziana jest do rozbiórki, a część do sprzedaży.

Plany na kolejne lata (uzależnione przede wszystkim od sytuacji finansowejMiasta):

Rok 2022:• termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach przy ul.:
Hallera 9, 9a, 11, Janiego 57C, 57D, Mikołowska 27, 31, 130, Okulickiego 14, Żurawia 7, Plac Pokoju 3, Piasta 9, Słoneczna 8, 10, 12, 14, Szyb Marcin 6, Św. Wawrzyńca 6 oraz budynki, dla których miasto złożyło wniosek o dofinansowanie: Gen. Andersa 13, 17, Ogrodowskiego 1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, Piasta 19/Św. Antoniego 11a, Św. Antoniego 11, 13, 15• zmiana sposobu ogrzewania mieszkań w budynkach przy ul. Przemysłowej 2, Zamkowej 4;• przebudowa budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania: dotyczy budynków: Cmentarna 15, Gen. Andersa 30, Przemysłowa 18, Zebrzydowicka 31, Przemysłowa 23A;• mieszkania we Wspólnotach Mieszkaniowych  249 mieszkań.

Rok 2023:• termomodernizacje wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach przy ul.:Gliwickiej 44, 48, 50, Kolejowej 18, Lompy 10, Młyńskiej 7A, Orzeszkowej 9, Rudzkiej 25, Sienkiewicza 39, Wiślanej 14, Zagłoby 36, Żwirowej 32• przebudowa budynków wraz ze zmianą sposobu ogrzewania: Długosza 4, Mikołowska 134, Mikołowska 31a, Powstańców Śląskich 36, Przemysłowa 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 22, 23, 27, Raciborska 232a, Rudzka 409, Żwirowa 32A, 32B, 32C.

Warto dodać, że tzw. ekoinwestycje realizowane są też w miejskich budynkach użyteczności publicznej. 

– Na 188 budynków miejskich, mam na myli urzędy, domy kultury, szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, budynki OSP, do końca 2021 roku pozostanie w mieście 7 z ogrzewaniem węglowym. W zależności od możliwości budżetowych ich wymiana nastąpiw 2022 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2023 roku wszystko, co należy do miasta, nie będzie ogrzewane węglem, taki mamy cel, być może pozostanie nam zaledwie kilka mieszkań, w których borykamy się z problemami technicznymi, w których mamy do czynienia z historyczną zabudową – wskazuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.