Zabrze: już wkrótce modernizacja boiska GKS „Walka”

Inwestycja polega na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej przy ul. Jaskółczej 40. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Interhall Sp. z o. o. z siedzibą
w Katowicach przy ul. Milowickiej 1F.

Wartość zadania wynosi 2 250 000 zł, z czego 1 125 000 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ramach programu „SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”. Pozostałe 1 125 000 zł to środki własne Miasta Zabrze.

Prace remontowe prowadzone będą w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

Zakres działań do zrealizowania: usunięcie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z jej utylizacją, poprawa górnej warstwy podbudowy w celu jej wyrównania, ułożenie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami do piłki nożnej wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM, montaż nowych bramek piłkarskich.

Urząd Miejski w Zabrzu

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.