Nowe busy, nowe wnętrza

Dwa rybnickie Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony na przez Stowarzyszenie „Oligos” zakupiły nowe pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 

Zakup busów dla Środowiskowego Domu Samopomocy oraz WTZ-ów, prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rybniku, możliwy był dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie to pozwoliło również na remont pomieszczeń WTZ przy ul. Kościuszki. 

Pieniądze pochodzące z PFRON przyznane zostały Miastu Rybnik na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywana różnic między regionami III” – obszar D (likwidacja barier transportowych) i F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej).


Zakupiono 3 mikrobusy 9-osobowe (8+1), przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich:
• Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Rybniku – koszt całkowity pojazdu: 167 300 zł, w tym środki PFRON 90 000 zł, środki własne Stowarzyszenia 77 300 zł,• Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Rybniku – koszt całkowity pojazdu: 167 299,99 zł, w tym środki PFRON 90 000 zł, środki własne Stowarzyszenia 77 299,99 zł.• Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 (Stowarzyszenie „Oligos”) – koszt całkowity pojazdu: 149 900 zł, w tym środki PFRON 89 940 zł, środki własne 59 960 zł, z czego środki własne Stowarzyszenia 39 960 zł i środki sponsora – Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 20 000 zł,


– Nowe busy poprawiają komfort dojazdu na zajęcia oraz umożliwiają uczestnikom zajęć korzystanie z większej liczby dodatkowych aktywności oraz wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój uczestników. Taka realizacja swoich zainteresowań przeciwdziała dyskryminacji tych osób i wykluczeniu społecznemu – przekonuje Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika.  


Dzięki dofinansowaniu z PFRON, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku przy ul. Kościuszki 55, do którego uczęszcza 48 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną,wykonano również prace remontowe (remont korytarzy i klatki schodowej, wymiana drzwi w ościeżnicy – 90 cm). Koszt realizacji projektu wyniósł: 99 819,26 zł, w tym kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 79 200 zł oraz środki własne 20 619,26 zł, z czego: środki własne Stowarzyszenia 5 619,26 zł i środki sponsora – Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 15 000 zł.

– Remont wykonany w warsztacie nie tylko wpłynął na wygląd zewnętrzny placówki, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo, zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług terapeutycznych, umożliwiając w ten sposób dalszy rozwój i rehabilitację uczestników – przekonuje Masłowski.

Przestronne i bezpieczne hole, stabilne poręcze i antypoślizgowe podłogi pokryte kaflami, a nie starym linoleum, zapewniają bezpieczne przemieszczanie się po placówce, zwłaszcza osobom z dysfunkcjami narządu ruchu, a także dla osób z zaburzeniami widzenia. Nowe schody obłożone kaflami, które spełniają wymogi (a nie śliskim lastrico), umożliwiają bezpieczne przemieszczanie się uczestnikom na zajęcia. Nowe drzwi zapewniają komfort i ciszę w czasie prowadzonych zajęć. Przegładzone ściany na korytarzach, zabezpieczone powłoką emulsyjną i lakierem, ograniczają usterki spowodowane np. najazdami wózków czy przytrzymywaniem się osób z zaburzoną koordynacją ruchową.

Dodatkowym efektem przeprowadzonego remontu jest pozytywny wpływ wynikający z estetyki pomieszczeń i ekspozycji prac plastycznych wykonanych przez uczestników. 

Wykonany remont wpłynął na bezpieczeństwo oraz umożliwił organizowanie większej liczby dodatkowych zajęć w obrębie placówki dla większej liczby uczestników, w tym również na wózkach inwalidzkich. Warsztat jako placówka rehabilitacyjna zapewnia rozwój i aktywizację osobom z niepełnosprawnościami, jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

Urząd Miasta Rybnika

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.