Przeciętna płaca wzrosła prawie o 10%

W kwietniu 2021 roku liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 6316,9 tys. osób, co oznacza wzrost w ciągu roku o 58,1 tys., czyli o 0,9%. Przeciętna płaca wyniosła zaś 5805,72 zł (brutto), co oznacza wzrost w skali roku o 9,9%. 

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Należy zwrócić uwagę, że w kwietniu 2020 roku przedsiębiorstwa odczuwały skutki lockdownu i ogólnoświatowej pandemii. W minionym roku pomiędzy marcem a kwietniem liczba zatrudnionych spadła o 2,4%. Obecny poziom zatrudnienia nie osiągnął jeszcze stanu sprzed pandemii. Mimo rosnącego eksportu polskich towarów i większej konsumpcji oczekiwanej po zniesieniu ograniczeń m.in. w handlu, nadal pracodawcy nie zdecydowali się zwiększyć zatrudnienia do wcześniejszego poziomu, co może mieć związek z obawami o dalszą przyszłość firm w niepewnym okresie pocovidowym. Wydaje się, że większa będzie skłonność do dociążania pracowników nowymi obowiązkami czy zwiększaniagodzin nadliczbowych niż podjęcia decyzji o nowych rekrutacjach.

Jednocześnie obserwujemy ciągle rosnącą przeciętną płacę w przedsiębiorstwach, która w kwietniu tego roku wyniosła 5805,72 zł i była wyższa od tej wypłaconej rok temu o 9,9%. W okresie teoretycznie kryzysowym mamy więc do czynienia ze wzrostem płac szybszym niż w przed pandemią. Oczywiście, można to tłumaczyć wzrostem płacy minimalnej, ale należy również zwrócić uwagę na duże dofinansowania do wynagrodzeń pracowników jakie zostały zrealizowane ze środków publicznych, a także wzrost inflacji, który zmniejsza siłę nabywczą zarobków. Ponadto w niektórych sektorach nadal trwa zabieganie o pracowników, a firmy konkurują wyższymi wynagrodzeniami

Obok sektora ICT, budownictwa czy logistyki, wzrost wynagrodzeń może być w najbliższym czasie udziałem również takich branż jak turystyka czy hotelarstwo. Pracownicy z tych branż, z uwagi na istniejące obostrzenia, często znaleźli już sobie nowe miejsce pracy, niepodlegające takim wahaniom sezonowym i nieograniczone w  działaniu przez przepisy administracyjne. Wielu z nich nie będzie chciało wrócić do wcześniejszej pracy, mniej jest też studentów skłonnych się zatrudnić. Hotele, restauracje, kawiarnie, chcąc zachęcić do podjęcia sezonowej pracy, będą więc musiały zaoferować wyższe niż rok temu stawki. 

W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać wzrostu zatrudnienia, z uwagi na wygasanie trzeciej fali pandemii Covid – 19 i związany z tym obserwowany powrót Polaków do większej konsumpcji. Czeka nas też wzrost oczekiwań płacowych w związku z dużym zapotrzebowaniem na pracę w branżach sezonowych i utrzymujący się wysoki popyt na prace specjalistów oraz wysoką inflację. 

Konfederacja Lewiatan

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.