Jan Olbrycht w unijnej grupie roboczej monitorującej Krajowe Plany Odbudowy

„Jan Olbrycht weźmie udział w pierwszym spotkaniu nowo powołanej grupy roboczej, która ma na celu kontrolę opracowania i wdrażania Krajowych Planów Odbudowy w ramach tzw. Instrumentu Odbudowy i Odporności. Jan Olbrycht jest jedynym posłem z Polski, będącym pełnym członkiem tej grupy roboczej. Grupa ta składa się w 27 członków, reprezentujących różne grupy polityczne, którzy na co dzień pracują w Komisji budżetowej oraz Komisji ds. gospodarczych i monetarnych. Prace grupy roboczej będą polegały m.in. na monitorowaniu Krajowych Planów Odbudowy, ich oceny przez Komisję Europejską, jak również oceny stanu realizacji tzw. celów pośrednich i docelowych, czy procedury dot. wypłacania oraz zawieszania płatności w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności.”

Źródło – Facebook Jan Olbrycht: https://www.facebook.com/J.Olbrycht/posts/4538406256173602

Z życia regionu
Z życia regionu

Jesteś świadkiem wydarzenia, którym chcesz się podzielić? Napisz na redakcja@slaskaopinia.pl.