Pół miliona kopciuchów truje na Śląsku. Aktywiści poganiają marszałka

Na Śląsku wciąż dymi ponad 500 tysięcy przestarzałych kotłów, a czas na wymianę znacznej ich części upłynie za 9 miesięcy. Aktywiści ekologiczni nie mają wątpliwości: w takim tempie nie zdążymy! 29 marca do Urzędu Marszałkowskiego trafiła petycja podpisana przez największe organizacje zajmujące się jakością powietrza. „Realizacja uchwały antysmogowej posunęła się przez ostatnie 3 lata do przodu, ale był to ruch ociężały, mało ambitny podczas gdy co roku przedwcześnie umiera w Polsce ok. 46 tysięcy osób z powodu smogu” – czytamy w dokumencie. 

Mieszkańcy województwa śląskiego mają czas do końca roku na wymianę ponad 10-letnich pieców bezklasowych. Od 2022 korzystanie z kopciuchów będzie karalne, a grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych. Mimo to na Śląsku wciąż działa ponad pół miliona przestarzałych kotłów. – Ich wymiana postępuje za wolno. Zła jakość powietrza generuje możliwe do uniknięcia koszty społeczne i ekonomiczne, w postaci chorób, przedwczesnych zgonów czy dni spędzanych na zwolnieniu, z powodu schorzeń powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza – alarmują społecznicy. Stowarzyszenia i fundacje ekologiczne apelują o odważne działania władz samorządowych i ambitniejszą politykę antysmogową. Wśród postulatów znalazły się m.in. wprowadzenie zakazu instalowania kotłów na węgiel w nowych budynkach, podniesienie celów redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowych z sektora komunalno-bytowego oraz dokładna, rzetelna i skuteczna realizacja uchwały antysmogowej. – Działania województwa są pozorowane i chaotyczne, a tymczasem jakość powietrza na Śląsku ciągle nie spełnia standardów Światowej Organizacji Zdrowia – podkreśla Patryk Białas, prezes Stowarzyszenia BoMiasto. –  Mamy prawo do czystego powietrza i chcemy, żeby w końcu zaczęło ono obowiązywać. Nie możemy tracić kolejnych lat na rozmowy, kiedy stawką jest zdrowie i życie mieszkańców Śląska – dodaje Natalia Wrocławska z BoMiasto 

Petycję dotyczącą uchwały antysmogowej podpisało 12 organizacji zajmujących się walką o czyste powietrze: BoMiasto, Greenpeace Polska, WWF Polska, Heal Polska, Client Earth, Klub Myśli Ekologicznej, Polska Zielona Sieć, Kongres Ruchów Miejskich, Lepsze Zabrze, Fundacja Otwarty Plan, Stowarzyszenie Nasza Ziemia i Eko – Unia. 

Stowarzyszenie BoMiasto

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.