Sebastian Pypłacz rozmawia z twórcą komiksów Marekiem Turkiem o rysowaniu i tworzeniu oraz o historii komiksów w Polsce.

Najnowszy komiks Marka Turka Fastnachtspiel ukaże się 2 kwietnia nakładem Wydawnictwa 23 – Komiksy z dziwnej Polski.

Podcastu posłuchasz w przeglądarce i w aplikacjach.

Obrazek domyślny
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.