Nadleśnictwo nie wstrzyma wycinki. Jest odpowiedź na apel Rady Miasta Katowice

W ostatnich dniach informowaliśmy o planowanej przez Nadleśnictwo Katowice wycince prawie dwustuletnich buków oraz działaniach Rady Miasta podjętych w tej sprawie. Radni zwrócili się do Nadleśnictwa z apelem o wstrzymanie prac z zakresu gospodarki leśnej na wyznaczonym do wycinki terenie. Wczoraj (24.03) otrzymali odpowiedź.

„(…) ze względu na brak podstaw prawnych do zaprzestania prowadzenia gospodarki leśnej Nadleśnictwo Katowice nie może spełnić oczekiwań Rady Miasta.” czytamy w dokumencie wystosowanym przez Nadleśniczego Stanisława Jeziorańskiego do radnych. „(…) prowadzona przez leśników zrównoważona gospodarka leśna nie powoduje szkód, obecny kształt lasów gospodarczych w aglomeracji śląskiej przez wielu odwiedzających odbierany jako las naturalny jest wynikiem wieloletniej pracy leśników.” zaznacza w podsumowaniu Nadleśniczy.

Stanowisko Nadleśnictwa potwierdza, że głos mieszkańców, społeczników i radnych nie ma dla nich znaczenia. Niemal każdego dnia otrzymuję od ludzi informacje i zdjęcia, w których mieszkańcy pokazują rzeź katowickich lasów. Okrągłe słowa leśników, w których zapewniają, że troszczą się o lasy to retoryka mająca przykryć wycinkę drzew, która woła o pomstę do nieba. – komentuje Jarosław Makowski, radny Miasta Katowice i przewodniczący Komisji Klimatu.

Natalia Wrocławska
Natalia Wrocławska

Prezeska stowarzyszenia BoMiasto.