Radioterapia na najwyższym poziomie

Dobiega końca modernizacja Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Jeszcze kilka dni potrwa remont bunkra pod zakupiony ostatnio wysokoenergetyczny akcelerator liniowy do bardzo precyzyjnych procedur radioterapii. Zakup urządzenia po konkursie dofinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna – Doposażanie zakładów radioterapii.

Wysokość dofinansowania wyniosła 8 mln zł. Koszt urządzenia firmy Varian Medical Systems to 10.770 mln zł. Brakująca kwota, niezbędna jako wkład własny, pochodziła z kasy miasta, które zarządza BCO-SM.

Wraz z zakupem akceleratora szpital ogłosił i rozstrzygnął przetarg na adaptację przeznaczonych do urządzenia pomieszczeń bunkra. Adaptacja dobiega końca. Oznacza to, że za kilka tygodni nowy akcelerator zostanie uruchomiony i skorzystają z niego pierwsi pacjenci.
Po zakończeniu prac szpital będzie aplikował o europejską certyfikację jakości.

Uruchomienie akceleratora zakończy kilkuletni etap przebudowy i doposażania Zakładu Radioterapii. Jednostka posiada cztery akceleratory, w tym dwa nowoczesne – symulatory tomografii komputerowej, dzięki którym można planować bardzo precyzyjne leczenie.

Zakład Radioterapii w Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej jest jedyną tego typu placówką w regionie, która korzysta z oddzielnych, dedykowanych tomografów komputerowych do planowania radioterapii. Inne szpitale używają urządzeń zintegrowanych – planują leczenie za pomocą tomografu w stole terapeutycznym.
Okazuje się jednak, że metoda planowania zewnętrznego – oddzielnego tomografu – jest dużo lepsza jakościowo, co potwierdza firma produkująca te urządzenia. Dlatego BCO-SM będzie ubiegał się o nadanie europejskiej certyfikacji jakości dla procedur medycznych stosowanych w Zakładzie Radioterapii i Pracowni Brachyterapii.

Poza akceleratorami na wyposażeniu zakładu są też bardzo nowoczesne oprogramowania do optymalizacji i automatyzacji planowania leczenia, niezbędne dla tak nowoczesnego sprzętu.

W radioterapii wykorzystuje się oddziaływanie promieniowania jonizującego z tkanką nowotworową. Tę metodę leczenia dzieli się na teleradioterapię oraz brachyterapię. W teleradioterapii tkankę nowotworową naświetla się z pewnej odległości, bez bezpośredniej styczności źródła promieniowania z ciałem pacjenta i to właśnie w tej metodzie stosowane są akceleratory, natomiast w brachyterapii stosuje się izotopy promieniotwórcze, wprowadzane w bezpośrednie sąsiedztwo zmiany nowotworowej.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.