O nierównościach w wynagrodzeniach ze względu na płeć rozmawiają Karolina Skórka i dr Kinga Hoffmann-Burdzińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Posłuchaj w przeglądarce i w aplikacjach z podcastami.

Karolina Skórka
Karolina Skórka

Prowadząca główne wydanie Śląskiej Opinii.