XVI Forum Nowej Gospodarki. Zielona Energetyka – przemiany i innowacje w energetyce

XVI Forum Nowej Gospodarki odbędzie się ONLINE w okresie 18 marca 2021 r. – 26 listopada 2021 r. Tegoroczne obrady będą prowadzone pod hasłem: Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce.

Przed nami warsztaty i debata ekspercka na temat energetyki, trendów w OZE oraz efektywności energetycznej w budownictwie. podczas których nie zabraknie odniesień do zapisów dyrektywy RED II i koncepcji nowego europejskiegoBauhausu

Istotą XVI edycji Forum Nowej Gospodarki będą przemiany i innowacje w energetyce prowadzące do przeobrażenia polskiej „czarnej” energetyki, opartej dotąd o paliwa kopalne w „zieloną” – wykorzystującą odnawialne źródła energii, a więc odejście od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej, w której ważnym elementem są prosumenci. Istotnym w procesie przekształceń jest nie tylko zmiana źródeł energii i zmiana systemu zarządzania energią, ale również ograniczenie jej zużycia poprzez podniesienie efektywności jej wykorzystania w gospodarce. 

Przemiany polskiej energetyki muszą odbywać się w nawiązaniu do europejskich i światowych trendów w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa europejskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Rok 2021 jest też pierwszym, w którym została w pełni wdrożona dyrektywa EPBD o efektywności energetycznej budynków z 2010 r.

Wydarzenie będzie realizowane przez cały 2021 rok i będzie się składało z warsztatów oraz podsumowującej je debaty. Inspiracją do dyskusji warsztatowych i debaty będzie raport Konfederacji Lewiatan pt. „Impuls dla Polski 2021-2022” oraz raport Forum Energii pt. “Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku”.

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. polityki wspierania innowacji w obszarze „energetyka” w Województwie Śląskim.

W celu potwierdzenia uczestnictwa, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Harmonogram sesji:

• 18 marca 2021, godz. 10:00

Warsztat: Nowe trendy w OZE z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II

• 10 czerwca 2021, godz. 10:00

Warsztat: Efektywność energetyczna w budownictwie z uwzględnieniem nowego europejskiego Bauhausu

• 23 września 2021, godz. 10:00

Warsztat 3: Zielone ciepło

• 26 listopada 2021, godz. 10:00

Debata ekspercka: Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce

Wydarzenia organizowane są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/823212248271414

Aby wziąć udział, wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY

ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.