Niezwykła książka Barbary Kubskiej „Miasto, fotografia, archiwum”

ogromną radością i nieskrywaną dumą informujemy o unikatowym wydawnictwiezawierającym fotografie Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach – także te doskonale znane z wirtualnej mapyarchiwum „ABC – Architektura Bliżej Ciebie. Tychy 1951–1989. Archiwum fotografii miasta” (www.abc.tychy.pl).

Bazą dla książki Barbary Kubskiej „Miasto, fotografiaarchiwum” stało się archiwum fotografiidokumentujących powstawanie miasta Tychy z lat 50.–80. XX wiekuautorstwa ZygmuntaKubskiego – dziadka autorkiznajdujących się w kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach.

Czy za czarnobiałymi fotografiami stoją jedynie czarnobiałe historie?

Autorka w swobodny sposób prowadzi grę między spojrzeniem autora fotografii (któregojakmówicechowało „patrzenie entuzjasty”) a własnym sposobem widzenia tego zbioruPrzyjmujeludzką skalę, koncentrując się na scenkach rodzajowych. Przez kadrowanie i zestawianie ze sobąfragmentów fotografii, przygląda się życiu codziennemu i jego bohaterom. Podąża zaprzypadkowymi postaciami na zdjęciach – poszukuje znajomych twarzy: interesują ją gesty, ruch. Przygląda się im na niewielkich fragmentach fotografii, bo niemal całe kadry autor zdecydował siępoświęcić przestrzeni miasta.

Wydawnictwo to też wysmakowany edytorsko i zaprojektowany z dbałością o detal artbook – za projektem graficznym i składem stoi Katarzyna WolnyGrządzielUżycie niestandardowejmetody druku – risografii – pozwoliło uzyskać efekty nawiązujące do czasów powstania zdjęć. Dzięki temu każdy egzemplarz publikacji jest niepowtarzalny – posiada drobne wadydrukarskie, takie jak pyłki czy przesunięca matrycy, a materiał fotograficzny ma surowy, „gazetowy”, przypominający nieprofesjonalny zincharakter. Cechy haptyczne (dotykowe) książki są istotnym elementem projektu.

Fotografiom towarzyszy tekst Justyny Balisz–Schmelz „W cieniu socjalistycznej utopiio powojennych relacjach między systemem społeczno–politycznym a pojedynczym człowiekiemoraz odzwierciedleniu tych relacji w architekturze i urbanistyce, także komentarz odautorski.

„Pośród klatek krok po kroku przedstawiających etapy budowy Nowego Miasta Tychy znalazłamznajome twarze przyjaciół i rodziny mojego dziadka – fotografa amatora, autora zdjęć. Tych kilkaobrazów z tysięcy zeskanowanych negatywów skłoniło mnie do przyjrzenia się zdjęciom z jeszczewiększą wnikliwością. Na ich marginesach dostrzegam to, co najprostsze: poranny zgiełk, radośći zmęczenie przechodniów, pracujących dorosłych i dzieci bawiące się na placu budowy nowegomiasta. Miasta obiecującego lepszą przyszłość nowo przybyłym. Miasta bez kominów, będącegoemanacją nowoczesnych pragnień, socmodernistycznym symbolem postępu. Przedstawianego – byćmoże niesłusznie – jako miejsce bez historii. Zasiedlanego dopiero przez przybyłych z całego kraju, szukających swojego miejsca w powojennych granicach, lub zwyczajnie – przyjeżdżających z nadzieją na szybki przydział mieszkania. Fascynują mnie ci przypadkowi bohaterowie zdjęć, ledwodostrzegalne twarze, gesty, nieustanny ruch ‒ w mikroskali fotografii, w niewielkich jej wycinkach, bo niemal całe kadry autor zdecydował się poświęcić przestrzeni miasta. Miasta, które rzetelniedokumentował z czułością entuzjasty ‒ człowieka zaangażowanego w działanie, niezależnie odówczesnych politycznych sympatii czy antypatii. […]”

Barbara Kubska

Barbara Kubska – fotografka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obroniładyplom w Pracowni Grafiki Książki oraz Pracowni Fotografii (2011). Obecnie zatrudniona na stanowisku asystentki w macierzystej uczelni. Działaczka Fundacji Kultura Obrazu. W swoichprojektach artystycznych posługuje się głównie fotografią, instalacją oraz obiektami. Jejzainteresowania pozostają w kręgu rodzinnych historii – wspomnień i wyobrażeń, których łącznikiemjest często miejsce. Absolwentka programu „Migawki” prowadzonego przez Towarzystwo InicjatywTwórczych „ę” w Warszawie.

Projekt zrealizowano w roku 2020 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramachsubwencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie i rozwój potencjałudydaktycznego i badawczego.

więcej: https://muzeum.tychy.pl/wydarzenie/niezwykla-ksiazka-barbary-kubskiej-miasto-fotografia-archiwum/

Muzeum Miejskie w Tychach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.