Od dzisiaj w rządowej aplikacji Twój e-PIT dostępne są zeznania podatkowe. W ten sposób szybko i łatwo można rozliczyć się z fiskusem. Zeznanie podatkowe trzeba złożyć do 30 kwietnia br. (PIT-28 należy rozliczyć do 1 marca). – Zachęcam, by 1 procent naszego podatku przekazać na rudzkie organizacje pożytku publicznego – mówi Grażyna Dziedzic. – Nic za to nie płacimy, a wspieramy działalność m.in. na rzecz chorych, poszkodowanych, kultury, sportu czy ochrony zwierząt podkreśla prezydent.

Lista rudzkich organizacji, na które można przeznaczyć 1 procent, znajduje się na stronie: http://www.rudaslaska.pl/organizacje-pozarzadowe/jeden-procent/.

Rozliczenia podatkowe można składać w tradycyjnej formie papierowej lub drogą elektroniczną poprzez systemy: e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT działająca od 1 lutego br. jako e-UrządSkarbowy. – Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń – mówi Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się na dwa sposoby: przez login gov.pl (to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), albo poprzez dane podatkowe (w tym wypadku trzeba przygotować PESEL lub NIP i kwoty przychodów za 2019 i 2020 r. z jednej z informacji PIT-11 lub PIT-40, nadpłaty lub do zapłaty z rozliczenia za 2019 rok).

Procedura jest maksymalnie uproszczona, a osoby, które są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych), mogą być wyręczone w obliczaniu podatku przez urząd skarbowy poprzez usługę Twój e-PIT. – Pamiętajmy, że w usłudze Twój e-PIT przygotowane jest rozliczenie indywidualne, które możemy zmienić na wspólne -zaznacza Karina Bibrzycka. – Zeznanie możemy modyfikować, jeśli przysługują nam odliczenia od dochodu lub podatku – dodaje. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia o północy.

Warto jednak zajrzeć do swojego rozliczenia, szczególnie jeśli w poprzednich latach nie zdecydowaliśmy o przekazaniu 1 procenta. Podatnik chcący go przekazać na Organizację Pożytku Publicznego powinien w zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój e-PIT wskazać wybraną przez siebie organizację i zaakceptować dokument. Jeśli organizacja została wskazana w rozliczeniu za 2019 r. i podatnik nie chce dokonywać zmian, w usłudze Twój e-PIT numer KRS organizacji wybranej w ubiegłym roku zostanie powielony do rozliczenia za 2020 r. – Jeśli nie ma ku temu przesłanek, nie trzeba nic zmieniać, a fiskus nas rozliczy i z kwoty naszego podatku wydzieli 1 procent, który przekaże na konto wybranej OPP – podkreśla Karina Bibrzycka.

Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u PIT-40A mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje dane i numer KRS wybranej OPPi dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli miejsce pozostawimy bez wyboru, 1 procent zasili Skarb Państwa.

Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). – Nie zostawiajmy rozliczenia na ostatni moment, szczególnie, jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń – apeluje Karina Bibrzycka. – Obciążenia serwerów mogą znacznie wydłużyć czas przetwarzania dokumentu i istnieje niebezpieczeństwo, że proces nie zakończy się do ostatniej minuty kwietnia – zaznacza. – W takich przypadkach zeznanie przygotowane przez fiskusa zostanie automatycznie zaakceptowane o północy 30 kwietnia br., więc nie ma ryzyka poniesienia kary za brak rozliczenia. Jeśli jednak po tym terminiezorientujemy się, że chcieliśmy zmienić zeznanie, będziemy musieli złożyć korektę. W przypadku korekty zeznania w zakresie zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy czas jedynie do końca maja br.-przypomina.

– Szczególnie mocno zachęcam do przekazywania 1 procenta na organizacje działające w naszym mieście i na rzecz rudzian – apeluje prezydent Dziedzic. – Te podmioty najlepiej znają lokalne środowisko i jego potrzeby – podkreśla. W Rudzie Śląskiej są 32 takie organizacje, 11 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 1 organizacja spoza miasta działająca na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. 

1 procent podatku ze swojej rocznej deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 17 lat. W 2004 skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W 2020 r. było to 14,8 mln podatników, a kwota, która trafiła do OPP, opiewała na 907 mln zł. Średnio jeden podatnik przekazał 61 zł. W Rudzie Śląskiej o przekazanie 1 procenta wnioskowało 60% podatników, dzięki czemu do organizacji trafiło prawie 3 mln złotych. Ponad 760 tys. zł. z tej kwoty zasiliło rudzkie podmioty. Najwięcej, bo blisko 400 tys. zł, otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. Z kolei Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza otrzymało ponad 105 tys. zł, a na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła II wpłynęło blisko 84 tys. zł. Lista wszystkich organizacji, którym można przekazać swoje wsparcie, znajduje się na stronie www.pozytek.ngo.pl.

– 1 procent to olbrzymie wsparcie dla organizacji i wszystkich inicjatyw, które podejmują np. na rzecz chorych czy poszkodowanych – zaznacza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. – Przekazanie tych pieniędzy nic nas nie kosztuje, a można zrobić coś dobrego dla innych – podkreśla.

Oprócz dokonania wyboru organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczyw odpowiedniej rubryce uzupełnić pole oznaczone adnotacją „Informacje dodatkowe”. Warto też zaznaczyć, że na stronie internetowej fundacji czy stowarzyszeń znajdują się roczne sprawozdania ze zrealizowanych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1 procenta. – Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko ocenić efekty, ale też dowiedzieć się, jak zostały spożytkowane przekazane pieniądze – mówi Jerzy Szczerbiński.

W Polsce jest zarejestrowanych około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania „1 procenta”, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.