Sztuczna inteligencja oraz cyfryzacja mogą pomóc w realizacji założeń Zielonego Ładu UE

Sztuczna inteligencja oraz transformacja cyfrowa mogą wspomóc osiągnięcie celów UE w zakresie klimatu oraz zrównoważonego rozwoju zapisanych w europejskiej strategii Zielonego Ładu – stwierdzono w trakcie dwóch paneli dyskusyjnych, jakie odbyły się podczas posiedzenia specjalnej komisji ds. Sztucznej inteligencji w erze cyfrowej (AIDA) Parlamentu Europejskiego.

W trakcie posiedzenia rozmawiano m.in. o tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja (AI) może wspomagać działania służące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz jak technologie cyfrowe mogą się przysłużyć osiągnięciu stojących przed UE celów zrównoważonego rozwoju.

Sztuczna inteligencja może nam pomóc zoptymalizować emisję dwutlenku węgla w większości dziedzin ludzkiej działalności, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom sztuczna inteligencja może stanowić globalne rozwiązanie dla globalnych problemów. Musimy je wdrożyć, by zażegnać kryzys klimatyczny – stwierdził przewodniczący komisji AIDA rumuński eurodeputowany Dragos Tudorache.

Zwrócił również uwagę, że wykorzystanie AI może się przyczynić do zwiększenia wydajności rolnictwa oraz poprawy efektywności energetycznej we wszystkich dziedzinach życia. Tudorache podkreślił, że szerokie zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwi monitorowanie na bieżąco stanu środowiska, prognozowanie zmian klimatycznych oraz modelowanie procesów zachodzących w złożonych systemach ekologicznych o ogromnej, nawet globalnej, skali.

Tudorache stwierdził również, że dzięki sztucznej inteligencji można będzie budować lepsze i bardziej wydajne miasta, które zapewnią mieszkańcom wyższy standard życia.

Cyfryzacja oraz sztuczna inteligencja mogą przynieść rozwiązania, ale nieuchronnie przyniosą również wyzwania – podkreślił z kolei w dyskusji francuski eurodeputowany Pascal Canfin, przewodniczący komisji ds. środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.

Najważniejsze pytanie brzmi: w jaki sposób sztuczna inteligencja i cyfryzacja mogą uczynić Europę bardziej zrównoważoną i pomóc w osiągnięciu naszych celów klimatycznych. Ta dyskusja pokazała potencjał sztucznej inteligencji w tym względzie pod względem oszczędności energii, planowania rolnictwa, redukcji odpadów lub lepszego zrozumienia dynamiki oceanów oraz klimatu. Ale pokazała również wyzwania, związane z zarządzaniem sztuczną inteligencją – dodał.

Canfin podkreślił, że budując swoją suwerenność przemysłową UE powinna jednocześnie być aktywna na arenie międzynarodowej, by upewnić się, że odpowiednie etyczne rozwiązania AI będą wdrażane na całym świecie.

Podczas posiedzenia zwrócono również uwagę na to, że aby cyfryzacja mogła przynieść oczekiwane efekty, sama musi stać się bardziej ekologiczna niż obecnie i w coraz większym stopniu bazować na odnawialnych źródłach energii, by stale zmniejszać swój ślad środowiskowy, a w przyszłości osiągnąć neutralność klimatyczną.

mam/Źródło informacji: EuroPAP News

Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa