Pracownie dla zawodów z przyszłością

Osiem rudzkich pracowni do nauki zawodu przejdzie metamorfozę – zostaną one kompleksowo zmodernizowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Miasto rozstrzygnęło już przetarg dla sześciu z nich. Inwestycje, dla których zakończyło się postępowanie, zostaną zrealizowane w Zespołach Szkół nr 1,2 i 5. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to ponad 570 tys. zł. Projekt objęty jest dofinansowaniem unijnym.

– Od 2015 roku ze środków unijnych pozyskaliśmy dla szkół ponadpodstawowych przeszło 15 mln zł – około 3 mln zł na licea ogólnokształcące i 12 mln na szkolnictwo zawodowe. Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy m.in. pracownie do nauki zawodu w Zespole Szkół nr 4, Zespole Szkół nr 6 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie „Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie ośmiu pracowni do nauki zawodu. Miasto otrzymało na ten cel łącznie 1,5 mln zł unijnej dotacji. W rozstrzygniętym właśnie przetargu wyłoniono wykonawcę na wyposażenie sześciu z nich.

Pracownia rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 1 wzbogaci się o 16 zestawów komputerowych, tablicę multimedialną, ploter drukujący i inne urządzenia peryferyjne. – Zakupiony sprzęt nie tylko służyć będzie młodzieży uczącej się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, ale także będzie dużym wzbogaceniem bazy informatycznej szkoły i pozwoli na realizację części zajęć z informatyki – wyjaśnia Paweł Ciepliński, dyrektor szkoły. Placówka wzbogaci się jeszcze o nowy sprzęt w pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Procedury przetargowe w tej sprawie będą realizowane w tym roku.

W Zespole Szkół nr 2 w ramach projektu zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt zostaną pracownie: biznesu, reklamy i gastronomiczno–hotelarska. W pracowni biznesu znajdą się m.in.: komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, urządzenie wielofunkcyjne z telefaksem, projektor multimedialny, kserokopiarka, drukarka laserowa, a także urządzenia techniki biurowej, tj.: niszczarka czy bindownica. Z kolei pracownia reklamy zostanie wyposażona w komputerowe stanowiska uczniowskie i nauczycielskie, ploter tnący, projektor multimedialny, drukarki oraz aparaty cyfrowe. W pracowni gastronomiczno–hotelarskiej znajdzie się natomiast nowoczesne stanowisko komputerowe ucznia w recepcji hotelowej. Projekt zakłada również malowanie pracowni oraz zakup nowych mebli. – Kształcenie praktyczne realizowane jest częściowo u pracodawców w rzeczywistych warunkach zawodowych, jednak znaczna część godzin realizowana jest w szkole, w pracowniach zawodowych. Istotną kwestią jest tu połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną. I właśnie dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie dają taką możliwość – wyjaśnia Lidia Spólny, dyrektor szkoły. – W trakcie kształcenia uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających ich kwalifikacje w zawodzie, dlatego bardzo ważne jest uczenie się zawodu w dobrze wyposażonych pracowniach – dodaje. Z efektów projektu korzystać będą zarówno uczniowie technikum, jak i szkoły branżowej.

Z kolei w Zespole Szkół nr 5 planowana jest modernizacja i wyposażenie pracowni informatycznej oraz pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej. – W ramach projektu w ubiegłym roku zakupiliśmy już 14 zestawów komputerowych – mówi Iwona Kania, dyrektor szkoły. Pracownia informatyczna zostanie doposażona w drukarkę laserową, projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym, a także serwerownię z wyposażeniem. Ponadto znajdzie się tam 14 stanowisk do projektowania i wykonania lokalnych sieci komputerowych, 14 stanowisk do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, a także 4 analizatory sieciowe z funkcją testera okablowania sieciowego.

Do pracowni grafiki zostanie zakupionych m.in. 14 zestawów komputerowych z systemami operacyjnymi, drukarka laserowa, urządzenie do drukowania wielkoformatowego, laminator rolowy, 2 zestawy fotograficzne, projektor multimedialny oraz tablety graficzne.

W ramach projektu przeprowadzono już remont pomieszczeń pod te pracownie. M.in. wymieniono okna, drzwi, posadzki, pomalowano pomieszczenia, wykonano remont instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, jak również zamontowano klimatyzację.

Dofinansowanie pozyskane na modernizację pracowni nie jest jedynym, jakie w ostatnim czasie pozyskało miasto na rozwój bazy dydaktycznej w szkolnictwie zawodowym. Przypomnijmy, że w latach 2016 – 2018 dzięki wykorzystaniu środków unijnych w Centrum Kształcenia Zawodowego zmodernizowano i wyposażono 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu. Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej. Od 2018 roku rudzcy uczniowie mogą też korzystać z nowoczesnej pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań, które powstały w Zespole Szkół nr 4. Ostatnią inwestycją zrealizowaną z wykorzystaniem środków unijnych jest modernizacja 5 pracowni w Zespole Szkół nr 6. Projekt zakończył się jesienią ubiegłego roku, a zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.