Urząd Miasta Tychy wydał specjalne informatory

„Osoby z demencją”, „Osoby z niepełnosprawnościami”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom”, „Przeciwdziałanie przemocy”, „Savoire-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”, „Seniorzy” – to nazwy sześciu informatorów, jakie na początku roku wydał Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy. Można w nich znaleźć najważniejsze informacje o tym jak sobie radzić z opisanymi w informatorach problemami i gdzie można szukać pomocy. 

W sumie wydano 1 500 sztuk informatora dla osób z demencją pn. „Osoby z demencją” , 3 500 tys. sztuk informatora pn. „Osoby z niepełnosprawnościami” , 3000 sztuk informatora pod nazwą „Seniorzy”, po 2 000 sztuk „Przeciwdziałanie uzależnieniom” oraz „Przeciwdziałanie przemocy” oraz 1 000 sztuk informatora: „Savoire-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” . 

W każdym z nich, na kilkudziesięciu stronach można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące danego zagadnienia. 

W informatorze dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy znajdziemy m.in. informacje dotyczące przebiegu procesu uzależnienia, profilaktyki, objawów nadużywania: alkoholu, narkotyków czy przemocy, metod przeciwdziałania i leczenia, konsekwencji fizjologicznych, psychologicznych, społecznych i zawodowych, metod leczenia, a także informacje o miejscach, w których można uzyskać pomoc – wylicza Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta Tychy. 

Informator dla seniorów zawiera z kolei dane o przywilejach i uprawnieniach dla seniorów, o ofercie dla nich (m.in. UTW, Biblioteka, MCK, MOSiR, siłownie plenerowe, kluby seniora), ale także o bezpłatnej pomocy prawnej,psychologicznej, badaniach, programach profilaktycznych realizowanych z myślą o seniorach na terenie miasta oraz ważnych numerach telefonów, adresach szpitali i przychodni zdrowia. 

Informatory „Osoby z niepełnosprawnościami” i „Savoire-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami” zostały przygotowane przede wszystkim z myślą o osobach borykających się z różnymi dysfunkcjami, ale nie tylko. 

– Informatory powstały także z myślą o wszystkich, którzy, na co dzień mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Znajdziemy w nich wiele ważnych i cennych informacji dotyczących m.in. możliwości wsparcia – finansowego, zdrowotnego i społecznego, form aktywności osób niepełnosprawnych oraz gdzie te osoby i ich bliscy mogą szukać potrzebnych na ten temat informacji – dodaje Iwona Bińkowska. 

Jedną z inicjatorek stworzenia informatora dla osób z demencją była Urszula Paździorek – Pawlik – lekarz i tyska radna. 

To nieprawdopodobnie potrzebny informator! Zgłaszają się do mnie rodziny osób, które są chore i widzę ich bezradność, to jak nie wiedzą, jak się zachować, jak opiekować się chorymi rodzicami i gdzie szukać pomocy – mówi Urszula Paździorek- Pawlik i dodaje: Cieszę się, że wreszcie mogą znaleźć informacje na ten temat w jednym miejscu, zwłaszcza, że demencja to schorzenie, na które choruje coraz więcej osób, a w starzejących się społeczeństwach ten stan będzie się pogłębiał. 

W publikacji można znaleźć informacje dot. symptomów choroby, diagnozy i sposobów leczenia demencji. 

Informatory będą dystrybuowane m.in. w Urzędzie Miasta, klubach seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku, podczas warsztatów dla opiekunów osób z demencją, przychodniach zlokalizowanych na terenie miasta, w PZON-ie, MOPS-ie, OIK-u oraz wśród partnerów i organizacji współpracujących z wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Informatory, które oddajemy w ręce mieszkańców naszego miasta to efekt miesięcy pracy, zbierania informacji, konsultacji z ekspertami w dziedzinie przemocy, uzależnień, osób niepełnosprawnych czy lekarzy zajmujących się tematem demencji. Mam nadzieję, że będą one pomocą w radzeniu sobie z tak trudnymi problemami i dysfunkcjami, a osoby szukające pomocy znajdą w nich odpowiedzi na nurtujące ich pytania– mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. 

Wszystkie informatory, na które urząd miasta wydał ok. 36 tysięcy złotych są także dostępne w wersji elektronicznej na stronie http://umtychy.pl/programy-spoleczne.

Urząd Miasta Tychy 

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.