Jak Ustroń radzi sobie z obostrzeniami spowodowanymi pandemią? O ustrońskim uzdrowisku, turystyce, nowoczesnych metodach zabiegowych i historii miejscowości w rozmowie Grzegorza Franki i burmistrza Ustronia Przemysława Korcza.

Posłuchaj tutaj oraz w aplikacjach z podcastami.

Default image
Grzegorz Franki
Prezes Związku Górnośląskiego