Bielsko-Biała ma 70 lat


1 stycznia 1951 roku w jeden organizm miejski połączono Bielsko – miasto leżące na Śląsku Cieszyńskim – i małopolską Białą Krakowską. W ten formalny sposób powstało jedno miasto Bielsko-Biała złożone z dwóch organizmów sąsiadujących ze sobą i przenikających się od wieków. 

Pierwsze wzmianki o Bielsku pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku, natomiast Biała powstała w II połowie XVI w. jako przysiółek Lipnika, na początku XVII w. stała się osobną gminą wiejską, a w 1723 r. uzyskała prawa miejskie. Oba miasta rozdzielone rzeką Białą rozwijały się, tworząc jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Austro-Węgier. W czasie II wojny światowej Biała została włączona do Bielska. Po wojnie oba miasta funkcjonowały odrębnie.

Strategiczna decyzja o połączeniu Bielska i Białej zapadła w Warszawie podczas 87. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego RP, które odbyło się 30 grudnia 1950 roku. Na tym posiedzeniu, prowadzonym przez wicemarszałka Wacława Barcikowskiego, przyjęto prowizorium budżetowe na rok przyszły i dokonano formalnego włączenia miasta Białej do województwa katowickiego.  

Most nad rzeką Białą w ciągu ulicy 11 Listopada łączy oba miasta, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Jak relacjonowała prasa: poseł Dąbrowicz (PZPR) złożył sprawozdanie Komisji Prawniczej i Regulaminowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie granic województwa krakowskiego i katowickiego. Mówca podkreślił, że dotychczasowe granice tych województw oddzielały miasta Bielsko i Biała, które stanowią jeden organizm miejski i są związane gospodarczo z Katowicami i zagłębiem węglowym Śląska. Projektowana obecnie ustawa usuwa ten stan rzeczy, włączając miasto Biała do woj. katowickiego. W drugim i trzecim czytaniu Izba uchwaliła ustawę jednomyślnie. Stosowne rozporządzenie dotyczące wprowadzenia uchwały i zmian administracyjnych w regionie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut i prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Nie dotyczyły one tylko Bielska i Białej, ale również gmin: Biała, Bestwina, Bystra-Wilkowice oraz Szczyrk, które również zostały włączone do powiatu bielskiego i województwa katowickiego.

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.
Articles: 683