Pokonałeś COVID-19? Podaruj wyjątkowy prezent (na święta)

Samorządowcy z powiatu bielskiego zachęcają mieszkańców, którzy przeszli koronawirusa do oddawania osocza. – Już nie trzeba jechać w tym celu do Katowic, czy Raciborza. Można to zrobić w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. Dziękuję wojewodzie śląskiemu za stworzenie tej możliwości – mówi starosta Andrzej Płonka. Samorządowiec ma nadzieje, że dzięki temu więcej ozdrowieńców z Podbeskidzia zdecyduje się oddać osocze.

Epidemia nie odpuszcza, zachorowalność nadal jest wysoka, a eksperci obawiają się świąt i ferii, apelują o spędzenie Bożego Narodzenia w gronie domowników. -To niestety nie koniec walki z koronawirusem. Tymczasem słyszymy, że osocze od jednego ozdrowieńca może pomóc w leczeniu nawet trzech chorych! Stąd nasz apel. Możemy zrobić komuś piękny prezent pod choinkę- ratując mu życie- zachęca starosta Płonka. Poniżej informacje, kto i kiedy może oddać osocze. Takie wiadomości pojawią się też na stronach internetowych gmin z powiatu bielskiego.

Korzyści dla oddających osocze

Donatorzy osocza mogą liczyć na te same bonusy, z jakich korzystają dotychczasowi krwiodawcy: zwrot kosztów podróży, ulgę podatkową na darowiznę, urlop w dniu donacji oraz ekwiwalent za „utracone” kalorie w postaci kilku tabliczek czekolady.

Kto może oddać osocze

Do RCKiK mogą zgłaszać się osoby wyłącznie z pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 metodą PCR lub stwierdzonym pozytywnym wynikiem na obecność antyciał, spełniające kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741), które:

• przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, nie później niż 4 miesiące od ustąpienia objawów,

• przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz minęło 18 dni od zakończenia izolacji, nie później niż 4 miesiące od zakończenia izolacji,

• nie miały stwierdzonego zakażenia, a obecnie w ich krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał,

• są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są przyjmowani do 65. roku życia,

• wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

Nie trzeba umawiać się telefonicznie

W bielskim RCKiK nie ma obecnie konieczności telefonicznego umawiania się, aby oddać krew. Zanim jednak przystąpi się po raz pierwszy do donacji, warto zasięgnąć informacji, czy spełnia się wszystkie konieczne kryteria.

Terenowy Oddział w Bielsku-Białej znajduje się przy ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II ). Jest możliwość wejścia od ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco.

tel. (33) 812 21 90(33) 822 18 39

W każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja dawców czynna jest do godz. 16.30.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.