Koalicja klimatyczna apeluje do premiera: zagłosuj dla przyszłości!

Koalicja klimatyczna wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do poparcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych 10 lat o co najmniej 55%. Ochrona klimatu to nie tylko konieczność, ale też działanie w interesie naszego społeczeństwa – podkreśla koalicja, zrzeszająca 26 polskich organizacji ekologicznych. 

W dniach 10-11 grudnia br. odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, na którym przywódcy UE powinni m.in. przyjąć nowy unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Obowiązek ten wynika z zapisów porozumienia paryskiego, zgodnie z którym wszystkie strony porozumienia powinny do końca roku przedłożyć Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu zaktualizowane krajowe wkłady na rzecz redukcji emisji.  Wynika on również z powszechnej już wiedzy i świadomości, że brak natychmiastowych, rzeczywistych, a nie pozorowanych działań, stawia świat na krawędzi katastrofy klimatycznej.  

– Prawo do bezpieczeństwa klimatycznego jest jednym z praw człowieka. Dlatego obowiązkiem władzy publicznej jest prowadzenie skutecznych działań, które je zapewnią. Niestety, polski rząd nie wywiązuje się z tego zadania. Dla krótkookresowego interesu politycznego jest gotowy zaryzykować zdrowie i bezpieczną przyszłość nas wszystkich. Dlatego Koalicja Klimatyczna apeluje do premiera Morawieckiego o zmianę dotychczasowego stanowiska. Oczekujemy, że na najbliższym szczycie UE Polska wesprze nowy unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych – co najmniej 55% w 2030 roku -podkreśla prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Polska jest jedynym krajem członkowskim UE, który do tej pory nie przyjął celu neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku.  

Rząd nie może dłużej być zakładnikiem krótkowzrocznych interesów grup nacisku, w tym lobby węglowego, bo cenę za to już dziś  płaci całe społeczeństwo. Czas najwyższy na zmianę myślenia o transformacji  energetycznej  - nie jako o obciążeniu, ale jako o szansie na lepszą jakość  życia. Sprawiedliwość wobec młodych ludzi i przyszłych pokoleń to nie fikcja, ale odpowiedzialność. Nie okradajmy ich z szansy na bezpieczne życia – zaznacza dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Przyjęcie celu 55% redukcji emisji na rok 2030 to może być pierwszy krok w modernizacji polskiej gospodarki. Daje nam to szansę na poprawę jakości życia i modernizację całej gospodarki. Nie można stale trwać w rozkroku między anachronicznymi technologiami takimi jak węgiel, a modernizacją. Polski rząd musi zacząć wspierać unijną politykę klimatyczną oraz przedstawić plan odejścia od węgla do roku 2030 i rezygnację z pozostałych paliw kopalnych w kolejnej dekadzie – wyjaśnia Anna Ogniewska z Greenpeace Polska, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Plan Odbudowy dla Europy – ze środków pochodzących z nowego, długoterminowego budżetu unijnego oraz z instrumentu finansowego  Next Generation  EU  w połączeniu z innymi dostępnymi źródłami finansowania - pozwala na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, zmian strukturalnych koniecznych do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz redukcji emisji o  co najmniej 55% do 2030 r.  Wykorzystajmy to na  budowę  społeczeństwa i gospodarki odpornych na kryzysy – również klimatyczny.

Koalicja Klimatyczna

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.