Rybnik, Mysłowice, Gliwice, Bytom – mieszkańcy chcą sprawiedliwej transformacji

Przez ostatnie kilka miesięcy spotykaliśmy się z mieszkańcami śląskich miast, by rozmawiać o sprawiedliwej transformacji, ich potrzebach i problemach z nią związanych. Poznaliśmy kontekst lokalny i ludzi, którzy chcą działać dla swojej społeczności. Transformacja energetyczna Śląska to nie alternatywa, to konieczność – mówią.

Dzięki konsultacjom i rozmowom z uczestnikami spotkań poznaliśmy najczęstsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy śląskiej metropolii oraz wyzwania jakie stoją przed poszczególnymi miastami. Brak edukacji środowiskowej, brak pomysłów na rozwój, problem spalania śmieci, ubóstwo energetyczne, niewydajne energetycznie budynki, szkody górnicze i negatywny wpływ kopalń na mieszkańców to tylko niektóre z nich. Przeważającym problemem jest legislacja, która nie sprzyja transformacji energetycznej. 

Razem z mieszkańcami Rybnika, Mysłowic, Gliwic i Bytomia wypracowaliśmy plan przykładowych działań, które obywatele mogliby podjąć oddolnie. Organizacja paneli klimatycznych, dyskusje na temat przyszłości miast i regionów, włączenie ekspertów w debatę lokalną. Edukacja klimatyczna w szkołach i poszerzanie świadomości społecznej na temat zmian klimatu i gospodarki energetycznej, organizacja okrągłego stołu na rzecz klimatu, w którym uczestniczyliby reprezentanci spółek górniczych, związków zawodowych, władz miasta, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Dzięki spotkaniom w lokalnych społecznościach, udało nam się stworzyć zespoły aktywnych i zaangażowanych obywateli, którzy chcą się zaangażować w działania dla sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska.

Stowarzyszenie BoMiasto

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.