Barbórkowa Akcja Oddawania Krwi i Osocza

Blisko 400 ozdrowieńców Jastrzębskiej Spółki Węglowej do tej pory zgłosiło się do Barbórkowej Akcji Oddawania Krwi i Osocza.

Przez dwa dni, w piątek oraz w sobotę, ochotnicy będą oddawać najcenniejszy płyn w jednym z kilku punktów zorganizowanych w regionie. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wraz ze Sztabem Kryzysowym JSW, który apeluje do pracowników, którzy przechorowali Covid-19 i zostali uznani za osoby zdrowe, aby oddali osocze i pomogli wyzdrowieć innym.

Przedsięwzięciu patronuje senator Ewa Gawęda. – Sama również oddaję krew. Tego cennego daru nie da się wyprodukować, można go pozyskać jedynie dzięki ludziom dobrej woli. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nieraz czujemy bezsilność, a to jest właśnie okazja, żeby w prosty sposób zrobić coś pożytecznego, a bardziej symbolicznie – zrobić barbórkowy czy świąteczny prezent bliźnim, których pewnie nie znamy, ale którzy potrzebują naszej najcenniejszej pomocy, jaką jest oddanie własnej krwi – zachęca senator.

Do tej pory do udziału w akcji zgłosiło się blisko 400 pracowników kopalń JSW, z czego szacunkowo ponad 150 osób będzie mogło oddać osocze. Tutaj niezbędna jest logistyka, bowiem osocze można oddać wyłącznie w stacjonarnych punktach, które posiadają sprzęt do pobierania życiodajnego płynu. Mowa o Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu oraz w Rybniku. Na jednym separatorze osocze może oddać 3 ozdrowieńców jednocześnie, cały proces trwa od 15 do 30 minut. – To nie pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które realizujemy wspólnie z JSW. W poprzednich dwóch akcjach przeprowadziliśmy łącznie 800 donacji krwi i osocza – wylicza Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

– Cieszę się, że jest taki odzew ze strony górników – ozdrowieńców. Wiem, że także ich rodziny, które przeszły zakażenie koronawirusem, są chętne do oddania krwi czy osocza – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.         

Krew będzie można oddać 27 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w godzinach od 8.00 do 15.00. Natomiast dzień później, tj. 28 listopada, krew będzie można oddać w Hali Zbornej KWK Pniówek oraz w Oddziałach Terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w godzinach do 8.00 do 14.00.

Jeśli chodzi o osocze, może zostać pobrane od osób, które:

– spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi,
– przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, czyli minęło co najmniej:

  • 14 dni od ostatniego ujemnego wyników (czyli od wymazu).
  • 14 dni od wyniku badań przeciwciał anty-Sars – CoV 2
  • 28 dni od zakończenia objawów;
  • 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;

–  są w wieku 18-60 lat,
– osoby bez transfuzji w przeszłości,
–  kobiety po przebytej ciąży w wywiadzie – od pań wymagane będą dodatkowe badania przeciwciał HLA, na które muszą umawiać się indywidualnie. Badanie jest wykonywane przez RCKIK. Czas oczekiwania na wynik to około dwa tygodnie. Po otrzymaniu wyniku następuje kwalifikacja do oddania osocza.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.