Bezdomni mogą liczyć na pomoc w walce z pandemią

Ponad 65 tys. zł pozyskało rudzkie Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza na pomoc osobom bezdomnym. Dotacja z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczona zostanie na działania związane z minimalizacją ryzyka zakażenia koronawirusem w ramach projektu „Pokonać bezdomność (…). Dom Ubogich w walce z COVID”.

Dom Ubogich działa od stycznia 2018 roku przy probostwie rzymskokatolickiej parafii św. Andrzeja Boboli w dzielnicy Wirek. Koncepcja powstania tego miejsca została stworzona we współpracy ze Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza i uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dom przeznaczony jest dla bezdomnych oraz skrajnie ubogich. Osoby potrzebujące mogą znaleźć tam schronienie na kilka godzin – ogrzać się, wykąpać, zjeść i napić się czegoś ciepłego, a także uzyskać pomoc w postaci rady czy rozmowy. Codziennie to miejsce odwiedza ponad 25 osób. Dzięki pozyskanym środkom osoby bezdomne będą mogły w tym miejscu liczyć teżna zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pandemii. – W tym celu m.in.: zostanie zaadaptowane i udostępnione osobom bezdomnym dodatkowe pomieszczenie na pobyt dzienny, a także uruchomiony zostanie punkt anty COVID, w którym potrzebujący będą mogli wyposażyć się w maseczki ochronne i kieszonkowe płyny do dezynfekcji – wyjaśnia Alina Szulirz, przewodnicząca Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza. – Chcemy też zorganizować święta dla osób bezdomnych w podeszłym wieku i złym stanie zdrowia – dodaje.

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza od lat prowadzi działania mające na celu pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem w każdym wieku. Jest realizatorem m.in. projektów: „SOS dla seniorów w Rudzie Śląskiej”, „Dom Ubogich – program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – II edycja” oraz „Idź dalej! Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej. Powstało w 1999 roku z inicjatywy młodzieży oazowej i jej opiekuna – ks. Waldemara Pawlika w Rudzie Śląskiej – Halembie, by wspierać rozwój tych, którym szczególnie trudno, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Jest stowarzyszeniem katolickim, posiada osobowość prawną cywilną i kościelną, a od roku 2007 status organizacji pożytku publicznego.

Aktualnie prowadzi trzy kluby młodzieżowe, trzy kluby seniora, Dom Ubogich. Wspiera rozwój dzieci w ramach projektu: „Czempiel – prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży”. Ponadto, organizuje wypoczynek letni i zimowy, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej (turnieje sportowe, gry terenowe, koncerty, rekolekcje). W swoim doświadczeniu stowarzyszenie ma także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, klubiku rodzica, grup profilaktyczno–rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizację szkoleń i wyjazdów terapeutycznych dla rodzin.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.