Jest praca dla potrzebujących

Osób do pracy szuka spółdzielnia socjalna Synergia w Bielsku-Białej. Aby skorzystać z oferty, należy być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy lub być podopiecznym jednostek pomocowych – mieć zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej o korzystaniu z pomocy.

Szukamy pracowników gospodarczych i osób, które będą sprzątały w Ratuszu i w Teatrze Lalek Banialuka oraz osób do koszenia terenów zielonych dla Wydziału Gospodarki Miejskiej – mówi prezes spółdzielni socjalnej Synergia Paweł Tomiczek. – Cały czas mamy rotację pracowników, dlatego naprawdę potrzebujemy wielu rąk do pracy – dodaje.

Aby aplikować o pracę pod skrzydłami Synergii, należy wysłać swój życiorys na adres mailowy 1spoldzielniasynergia@gmail.com lub przynieść go do siedziby ZIAD-u, gdzie spółdzielnia ma swoje biuro –aleja Armii Krajowej 220, pawilon 2B w godz. 11.00-14.00.

Spółdzielnia socjalna Synergia została stworzona dzięki partnerstwu Bielska-Białej i Kóz. Samorządy podjęły uchwały dotyczące jej powołania i założenia. Spółdzielnia jest podmiotem ekonomii społecznej, wprowadzonym ustawą z 27 kwietnia 2006 r.

W styczniu br. zastępca prezydenta Bielska-Białej Adam Ruśniak oraz zastępca wójta gminy Kozy Marcin Lasek złożyli podpisy pod wnioskiem o przyznanie dotacji na stworzenie miejsc pracy w ramach spółdzielni socjalnej. Dokument ten był pierwszym etapem projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. Po zakończeniu wszystkich procedur, w drugim kwartale roku spółdzielnia mogła formalnie rozpocząć swoją działalność.

Synergia powstała po to, by reintegrować rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie bezrobotnych i niepełnosprawnych, poprzez aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą jej znaleźć na wolnym rynku. Zatrudnienie w ramach spółdzielni znaleźli podopieczni różnych jednostek pomocowych z terenu miasta oraz osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej.

W strukturach spółdzielni utworzono dwie grupy pracowników. Pierwsza z nich zajmuje się sprzątaniem pomieszczeń. Obecnie są to zlecenia sprzątania budynków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Teatru Lalek Banialuka. Sekcja pracowała także w willi Sixta, pomagając w sprzątaniu poremontowym. Druga grupa zajmuje się porządkowaniem terenów zielonych należących do miasta oraz utrzymaniem czystości na całej długości ul. 11 Listopada i ulic do niej przyległych.

Dzięki uczestnictwu Bielska-Białej w powołaniu i działalności spółdzielni, samorząd naszego miasta rozwija sektor ekonomii społecznej.

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.