Z kompostownikiem mniej za śmieci

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą mieszkańcy domów jednorodzinnych w Rudzie Śląskiej, którzy będą kompostować bioodpady.

Zwolnienie z części opłaty zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W Rudzie Śląskiej zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nimi jeżeli w budownictwie jednorodzinnym bioodpady trafią do kompostowników przydomowych, to opłata będzie obniżona o 1,25 zł za osobę.

– Wysokość zwolnienia została skalkulowana na podstawie udziału bioodpadów w ogólnej ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie miasta w 2019 r. Kalkulacja uwzględnia zasadę, 
że od posiadaczy kompostowników nadal odbierane będą także bioodpady z pojemników 
nie większych niż 120 l. Nie będzie natomiast możliwości wystawiania dodatkowych bioodpadów 
w workach, co przysługuje osobom płacącym pełną opłatę „śmieciową” – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nowy dokument uwzględniający kompostownik. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zadeklarowano kompostowanie bioodpadów.

W 2019 roku na terenie Rudy Śląskiej odebrano i zebrano łącznie prawie 59,4 tys. ton odpadów komunalnych, w tym prawie 7 tys. ton bioodpadów.

Urząd Miasta Ruda Śląska

Default image
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.