Co z Katowicką Kartą Mieszkańca?

Pilne: Służby prawne Wojewody Śląskiego uchyliły uchwałę Rady Miasta Katowice wprowadzającą Katowicką Kartę Mieszkańca.

Mieszkańcy Katowic nie będą mogli zgodnie z zapowiedziami od 1 września korzystać ze zniżek, które zapewni Katowicka Karta Mieszkańca (KKM). Przypomnijmy, że 28 sierpnia odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Katowic przedstawił projekt Katowickiej Karty Mieszkańca. Zgodnie z planem władz miasta, od 1 września mieszkańcy Katowic mieli mieć możliwość wyrabiania karty i uzyskiwania szeregu upustów m.in. na miejskie baseny, wejścia na ośrodki sportowe i wydarzenia kulturalne. 

Niestety, służby prawne Wojewody Śląskiego uchyliły uchwałę Rady Miasta Katowice wprowadzającą KKM. Decyzja ta została opublikowana w piątek, na platformie tzw. „e-Nadzoru”, 28 sierpnia, po godzinach pracy Urzędu Miasta Katowice – a więc tym samym kilka godzin po wspomnianej konferencji prasowej. – Decyzja służb prawnych Wojewody oraz termin jej ogłoszenia są dla nas dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że uchwała Rady Miasta, zgodnie z prawem, weszła w życie 19 sierpnia – tj. po 14 dniach od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

Według służb prawnych Wojewody „uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice Programu pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” wydana na podstawie m.in. art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym– nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. Nie posiada ona bowiem cech, które umożliwiłyby zakwalifikowanie jej do tej kategorii aktów”.

Zapis służb prawnych Wojewody w zakresie nie publikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wzbudził wątpliwości w Urzędzie Miasta Katowice. – Identycznym trybem wprowadzaliśmy w Katowicach analogiczne projekty, których służby prawne Wojewody nie kwestionowały. W innych miastach, w których funkcjonują karty mieszkańca – np. w Krakowie – zastosowano dokładnie takie zapisy, jakie znalazły się w uchwale katowickiej Rady Miasta. Można więc powiedzieć, że poruszaliśmy się utartymi i sprawdzonymi schematami – dodaje Maciej Stachura. 

Uchylenie uchwały przez służby prawne Wojewody oznacza, że mieszkańcy Katowic od 1 września będą mogli wyrabiać Katowicką Kartę Mieszkańca (w wersji elektronicznej lub plastikowej), ale nie będą mogli korzystać ze zniżek, które miała zapewniać. – Gdy zapoznaliśmy się dziś z treścią pisma służb Wojewody przeanalizowaliśmy kilka możliwych scenariuszy działania. Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję, by wybrać takie rozwiązanie, które zagwarantuje mieszkańcom możliwie szybki dostęp do zapowiedzianych zniżek. W związku z tym prezydent zwrócił się do Macieja Biskupskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Katowice, o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Katowice w poniedziałek 7 września. Maciej Biskupski wyraził zgodę na takie rozwiązanie i zapowiedział, że niezwłocznie poinformuje o tym fakcie radnych. Podczas sesji radni będą mogli przyjąć nową uchwałę w sprawie wprowadzenia Katowickiej Karty Mieszkańca. Dzięki temu zapowiedziane zniżki będą mogły obowiązywać już od 8 września. Jest nam przykro, że z przyczyn nieleżących po naszej stroniemieszkańcy będą mogli korzystać ze zniżek o tydzień później. Prosimy w tej sprawie o wyrozumiałość – dodaje Maciej Stachura i przypomina, że użytkownicy basenów miejskich, będący mieszkańcami Katowic, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, będą korzystać ze zniżek nawet bez karty do połowy września.

Urząd Miasta Katowice

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.