Rozpoczęły się prace na zabytkowym osiedlu w Bytomiu

Ruszyły prace w jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc związanych z przemysłową tożsamością Bytomia – na osiedlu robotniczym Kolonia Zgorzelec, gdzie w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji rozpoczęła się modernizacja pięciu pierwszych budynków. 
Wpisane do rejestru zabytków osiedle położone jest między Szombierkami i Łagiewnikami. Obejmuje 34 budynki mieszkalne tzw. familoki dwu- i czterorodzinne, z których część jest obecnie niezamieszkała. I to właśnie remont pięciu takich pustostanów rozpoczyna tę gigantyczną inwestycję. Modernizacji doczeka się aż 14 budynków. – To kolejna ważna inwestycja rewitalizacyjna, która odmieni oblicze i przywróci funkcje mieszkalne pięknego osiedla patronackiego w Bytomiu. Dzięki temu Kolonia Zgorzelec ma szansę stać drugim Nikiszowcem – mówi prezydent Mariusz Wołosz. 

Rozpoczęły się prace na zabytkowym osiedlu 

Obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowlane w postaci kontenerów, niezbędnych przyłączy energetycznych i wodociągowych. Ekipy budowlane przystąpiły już do odgruzowywania piwnic pięciu pierwszych budynków – mówi Andrzej Bąk, kierownik Działu Rewitalizacji Bytomskich Mieszkań. Ponieważ zabytkowe familoki nie były remontowane od wielu lat, zgodnie z dokumentacją projektową, konieczne jest dotarcie do fundamentów i ich wzmocnienie. Trwają już prace nad montażem specjalnych konstrukcji, które zabezpieczą ściany i stropy budynków. Wyłoniony został także inspektor, którego zadaniem będzie zadbać nie tylko o prawidłowości procesu budowlanego, ale też kwestie finansowe – tłumaczy Andrzej Bąk. 


Gruntowny remont czeka budynki od numeru 10 do 14, a zakres prac jest ogromny. Powstaną w nich lokale mieszkalne o powierzchni około 50 mkw. Wymienione zostanie ogrzewanie, drzwi oraz okna, remont przejdą również dachy i klatki schodowe, a do budynków podłączony zostanie gaz. 


Każde mieszkanie otrzyma również nowy sanitariat. Teren wokół budynków zostanie uporządkowany i oświetlony. Wyremontowane obiekty powinny być oddane do użytku w drugim kwartale przyszłego roku. Koszt pierwszego etapu realizacji tej inwestycji to ponad 9 mln zł. Warto wspomnieć, że realizujące inwestycję Bytomskie Mieszkania podpisały już kolejne cztery umowy z dwoma wykonawcami, którzy kompleksowo zmodernizują budynki nr: 16, 27, 28 oraz 32. Wykonawcy mają teraz 8 miesięcy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac. 

Historia Kolonii Zgorzelec 

Kolonia Zgorzelec, wybudowana w latach 1897-1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (po wojnie Zygmunt), jest przykładem zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku. W 2016 roku Kolonia Zgorzelec została włączona do obszaru rewitalizacji. Występuje tu spore nawarstwienie problemów społecznych: bezrobocie, wykluczenie społeczne i degradacja tkanki mieszkaniowej. 

Odbył się tam cykl konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy wypracowywali wizję osiedla na najbliższe lata. Ma być ono „zacisznym i spokojnym miejscem, korzystającym z potencjału dziedzictwa historycznego Śląska oraz nowoczesnych rozwiązań w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, wysokich standardów mieszkaniowych, a także życia oraz oferty rekreacyjnej” (zaczerpnięto z „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+”). 

Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł. 

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Arkadiusz Janocha/Grzegorz Goik 

Urząd Miejski w Bytomiu

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.