Kto rządzi w województwie śląskim? Czy ktoś panuje nad chaosem?

Szeregowy warszawski poseł decyduje o zdrowiu mieszkańców województwa śląskiego – to najważniejsza konkluzja wynikająca z kontroli przeprowadzonej przez Wojciecha Saługę oraz Mateusza Bochenka w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. O jej wynikach posłowie opowiedzieli tuż przed debatą o stanie województwa śląskiego. Kontrola przeprowadzona przez posłów dotyczyła powodu oraz sposobu odwołania Alicji Cegłowskiej, byłej dyrektor WSS nr 5.

Przeprowadziliśmy kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w związku z kontrowersyjnym odwołaniem pani Alicji Cegłowskiej z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Na tym samym posiedzeniu zarządu województwa zapadła inna decyzja dotycząca powołania pełniącej obowiązki dyrektora szpitala. Bez trybu, w zasadzie bez podstawy prawnej, ponieważ nie ma takiej formuły jak p.o. dyrektora szpitala – tego wyboru dokonano w sposób nielegalny. Powiem więcej, kolejnego dnia, po objęciu urzędu, nowa p.o. dyrektora, podjęła decyzję o zwołaniu rady ordynatorów w szpitalu, bez odpowiedniego zabezpieczenia i bez odpowiedniego przygotowania, narażając zdrowie i życie personelu medycznego, a tym samym zdrowie i życie pacjentów WSS5 – wyjaśnia Mateusz Bochenek.


Poseł Bochenek zwraca uwagę, że każda decyzja, podejmowana w placówkach ochrony zdrowia, musi być podejmowania z zachowaniem zasad i reguł – Chodzi o zdrowie i życie ludzi. Nie można podejmować decyzji ad hoc, szybko, bo tak trzeba. Szpitale muszą być objęte specjalnym parasolem ochronnym. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, że choć w najmniejszym stopniu decyzja personalna może wywołać chaos. Z taką sytuacją mamy do czynienia – sami lekarze i personel apelują do marszałka o zmianę decyzji, o wyjaśnienia. Pracownicy sami są zaskoczeni, a wręcz zbulwersowani – mówi.


To nie koniec tej sprawy, to początek. Clue to korespondencja, którą marszałek Chełstowski kieruje do posła, Jarosława Kaczyńskiego, zaraz po zarządzie województwa, tytułując to „Sprawa Pani Malik i szpitala w Sosnowcu”. – Pytanie, kto tak naprawdę decyduje o kwestiach personalnych: pan Marszałek, a może pan poseł Kaczyński? Tych pytań jest bardzo dużo bo i wątpliwości jest wiele. Protestujemy przeciwko takim działaniom, bo nie może być polityki w tak trudnej sytuacji. Dzisiaj marszałek województwa i wszyscy politycy powinni zabiegać o dodatkowe środki, o bezpieczeństwo dla obywateli, o to, by granice z Czechami także zostały otwarte. Nie można uprawiać polityki w takiej sytuacji – kończy poseł Bochenek.


Do sposobu zarządzania województwem odniósł się również Wojciech Saługa. Były marszałek województwa śląskiego dodał: – Kwintesencją sposobu zarządzania województwem jest sytuacja związana z odwołaniem Alicji Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego czy Alicji Cegłowskiej, dyrektor szpitala św. Barbary w Sosnowcu. Marszałek nie potrafi umiejętnie powołać dyrektorów, odwołuje ich niezgodnie z prawem, co podkreślił sąd administracyjny w przypadku dyrektor Knast. Z kolei osoba zarządzająca sosnowieckim szpitalem wojewódzkim została powołana na stanowiska pełniącej obowiązki dyrektor, a takiego stanowiska nie ma! Przykłady można mnożyć, wspomnę jeszcze o marszałka Kałuży, który mając podejrzenie koronawirusa zwołuje konferencję prasową i naraża na niebezpieczeństwo dziennikarzy, których nikt oficjalnie nie informuje i nie proponuje testów. U mnie taki człowiek by z miejsca został odwołany. Te wszystkie decyzje ośmieszają nasze województwo!

Biuro Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej RP

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-