Chcesz głosować w wyborach prezydenckich? Sprawdź kalendarz wyborczy

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie, by wziąć w nich udział trzeba pamiętać nie tylko o tym, by do lokalu wyborczego zabrać ze sobą ważny dowód osobisty. Jeśli np. w tym czasie planujemy urlop, to musimy pamiętać o zaświadczeniu o prawie do głosowania, a jeśli nie możemy głosować w lokalu wyborczym – istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego. Więcej informacji na temat wyborów w tekście poniżej. 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w miejscowości, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. Są jednak pewne wyjątki. 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 23 czerwca 2020 r. , a wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca – wyjaśnia Aneta Luboń – Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy. 

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz druk zgłoszenia dostępne są na stronie: [ https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce | https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce ] . 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 

Brak meldunku w mieście, w którym się mieszka, nie wyklucza głosowania w lokalu wyborczym zlokalizowanym w miejscu zamieszkania. Wystarczy dopisać się do spisu wyborców. 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć najpóźniej do 23 czerwca ( wtorek ), a w przypadku drugiej tury głosowania – do 7 lipca. 

Jeżeli natomiast planujemy urlop lub wyjazd służbowy w czasie wyborów, weźmy zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – mówi Piotr Solik – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM Tychy. 

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie miasta, w którym wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Można to zrobić najpóźniej do 26 czerwca, a w przypadku drugiej tury wyborów – do 10 lipca. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, a nawet bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy jednak pamiętać, że jego odbiór jest możliwy tylko w urzędzie. 

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą głosować w lokalu wyborczym dostosowanym do ich potrzeb na swoim osiedlu po dopisaniu się do spisu wyborców. W Tychach to 39 z 66 lokali wyborczych zlokalizowanych na terenie miasta. 

28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie, by wziąć w nich udział trzeba pamiętać nie tylko o tym, by do lokalu wyborczego zabrać ze sobą ważny dowód osobisty. Jeśli np. w tym czasie planujemy urlop, to musimy pamiętać o zaświadczeniu o prawie do głosowania, a jeśli nie możemy głosować w lokalu wyborczym – istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego. Więcej informacji na temat wyborów w tekście poniżej. 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w miejscowości, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. Są jednak pewne wyjątki. 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 23 czerwca 2020 r. , a wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca – wyjaśnia Aneta Luboń – Stysiak – Sekretarz Miasta Tychy. 

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz druk zgłoszenia dostępne są na stronie: [ https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce | https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce ] . 

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW 

Brak meldunku w mieście, w którym się mieszka, nie wyklucza głosowania w lokalu wyborczym zlokalizowanym w miejscu zamieszkania. Wystarczy dopisać się do spisu wyborców. 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć najpóźniej do 23 czerwca ( wtorek ), a w przypadku drugiej tury głosowania – do 7 lipca. 

Jeżeli natomiast planujemy urlop lub wyjazd służbowy w czasie wyborów, weźmy zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim – mówi Piotr Solik – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w UM Tychy. 

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie miasta, w którym wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Można to zrobić najpóźniej do 26 czerwca, a w przypadku drugiej tury wyborów – do 10 lipca. Wniosek można złożyć pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, a nawet bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy jednak pamiętać, że jego odbiór jest możliwy tylko w urzędzie. 

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą głosować w lokalu wyborczym dostosowanym do ich potrzeb na swoim osiedlu po dopisaniu się do spisu wyborców. W Tychach to 39 z 66 lokali wyborczych zlokalizowanych na terenie miasta. 

Wybory prezydenta odbędą się 28 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7:00-21:00. 

Urząd Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-