Bytom zrealizuje kolejny projekt z Politechniką Śląską

Chcemy wykorzystać wiedzę i doświadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opracować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dysponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym nowych funkcji – dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało najbardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Likwidacja zakładów przemysłowych, hut i kopalń spowodowała powstanie wielu zdegradowanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom mogła się przekonać Elisa Ferreira – Komisarz ds. Spójności Reform Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła nasze miasto. Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia daje perspektywę na unijne wparcie z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zawarte między miastem Bytom a Politechniką Śląską w Gliwicach porozumienie umożliwi podjęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na realizację których gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie – m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Specjaliści z Politechniki Śląskiej w ramach zawartego porozumienia skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak: energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych.

Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpisanego dziś porozumienia są mocno osadzone zarówno w planach badań naukowych Uczelni, jak i w strategii rozwoju Politechniki Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta przyszłości i mobilność przyszłości – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy ono zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z Miastem opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia – dodaje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Warto podkreślić, że nasze miasto przedstawi naukowcom z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczasowo zakończone działania, mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głównie obszary znajdujące się w ramach projektowanej Bytomskiej Centralnej Trasy Średnicowej, między innymi przy: ul. Kilara, Czackiego, Łagiewnickiej, Zabrzańskiej, Orzegowskiej czy Modrzewskiego.

Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką Śląską jest drugim w ostatnim czasie, jakie władze Bytomia zawarły ze śląską uczelnią. Pierwsze związane było z projektem stworzenia koncepcji planów wzdłuż rzeki Bytomki od jej źródła do jej ujścia w Gliwicach, które właśnie realizowane jest przez naukowców z Politechniki. 

Warto również dodać, że nasza gmina nawiązała także współpracę z innymi uznanymi uczelniami, jak: Śląskim Uniwersytetem Medycznym, który wykonał Opracowanie Badawczo Naukowe poświęcone stanowi zdrowia mieszkańców Bytomia na tle innych miast na prawach powiatu w województwie śląskim, a także Akademią Górniczo-Hutniczą, z którą współpracujemy w ramach rewitalizacji terenów poprzemysłowych i stworzenia rozwiązań mających na celu zabezpieczenia terenów przy zbiornikach Brandka i Bączek. Ponadto Urząd Miejski w Bytomiu nawiązał współpracę z Instytutem Ekologii Terenów Przemysłowych, renomowaną jednostką badawcza specjalizująca się w projektach związanych ze środowiskiem, która stworzyła m.in.: Miejski Plan adaptacji do zmian Klimatu, a także Śląskim Centrum Wód przy Uniwersytecie Śląskim, Głównym Instytutem Górnictwa oraz Wyższą Szkołą Bankową w Dąbrowie Górniczej.

Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek / Informacja prasowa Urzędu Miasta Bytom

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-