Posiedzenie Sejmu ws. działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Sejm zajmie się dziś programem osłonowym, informacją Rządu na temat działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących, Polakom zamieszkującym obszary przygraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Może pojawić się temat wyborów oraz zmiany układu sił w Sejmie.

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.