Rybnicki PUP wspiera przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku realizuje działania przedstawiane w rządowym pakiecie pomocowym dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Jednostka wypłaciła już ponad 4,6 miliona złotych! 

Rybnik dysponuje kwotą 16,5 miliona zł na wspieranie lokalnych przedsiębiorców
w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.  O  kolejne 10 milionów zł na ten cel rybnicki PUP wnioskował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Od 2 kwietnia przyjmowane są wnioski o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Dotychczas do urzędu wpłynęło 3198 wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy, z czego wypłacono 929 pożyczek na kwotę ponad 4,6 mln zł. 

Staramy się jak najszybciej rozpatrywać złożone do nas dokumenty, aby przedsiębiorcy mogli otrzymać tak potrzebne im wsparcie finansowe. Weryfikacja wniosków odbywa się na bieżąco, niektóre z nich wymagają jednak uzupełnień formalnych, co może powodować opóźnienia – tłumaczy Anna Michalczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

Od 17 kwietnia rybnicki PUP prowadzi nabór wniosków na kolejne formy dofinansowania prowadzenia działalności. Mowa o dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski można składać do 30 kwietnia br. – szczegółowe informacje na stronie PUP. Do tej pory złożono łącznie 183 takie wnioski. 

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” mogą ubiegać się także organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w związku z epidemią). Wnioski można składać do 7 maja br., a szczegółowe informacje na stronie PUP.

Informacja prasowa Urzędu Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-