Kędzierzyn – Notgeldy (część 3)

W okresie III Powstania Śląskiego szczególnie ciężkie walki toczyły się również w rejonie Kędzierzyna. Ostatecznie jednak teren ten został opanowany w dużej mierze przez stronę niemiecką. Nie przypadkiem więc datę emisji pamiątkowych bonów tej miejscowości określono na 6.VI.1921.

W Kędzierzynie wydano walory o trzech nominałach:  ½. 1 ½, 3 marki.

Awersy walorów (w tonacji czarno-pomarańczowej) różnią się tylko nominałem. Centralnie umieszczone jest na nich godło gminy. Choć określono precyzyjnie datę emisji, nie podano dokładnej daty ważności – miały być ważne do trzech miesięcy od daty stosownego ogłoszenia. Rewersy serii bonów są natomiast o wiele ciekawsze.

Na najniższym nominale pokazano dwa widoki miejscowości.

Półtorej marki obrazuje nam zniszczone przez powstańców śląskich most na Kłodnicy. Doszło do tego 4 czerwca, w trakcie ciężkich walk w tym rejonie.

Z kolei najwyższy nominał  (3 marki) przedstawia nam  zabytkowy kościółek drewniany z okresu wojny trzydziestoletniej. Sam budynek jeszcze przed wybuchem I wojny światowej został przeniesiony do Wrocławia, tam odrestaurowany i postawiony w parku.

Bronisław Wątroba
Bronisław Wątroba
Kolekcjoner, autor fraszek pisanych po śląsku i animator kultury.

-