Powstanie Kopalni Paruszowiec w Rybniku możliwe?

Do 12 maja można składać uwagi w związku z zakończeniem przez RDOS postępowania dowodowego w sprawie wniosku BAPRO Sp. z o.o. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”.

Piotr Kuczera prezydent Miasta Rybnika: „Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do wydania pozytywnej decyzji dla spółki Bapro, a to oznacza, że firma będzie ona miała szansę na wydobycie węgla pod naszym miastem. Jako miasto będziemy zgłaszać uwagi. Będziemy odwoływać się od tej decyzji. Walka trwa, nie składamy broni. Na czwartkowej sesji rady miasta przedstawimy uchwałę, która zmienia plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego wydobycia.

Składanie uwag w związku z zakończeniem przez RDOS postępowania dowodowego w sprawie wniosku BAPRO

Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do 12 maja strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Materiał dowodowy, w tym opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znajduje się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Katowicach.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dokumentacja sprawy dostępna będzie tylko w sposób elektroniczny.

Aby zapoznać się z materiałem dowodowym, strona powinna zadzwonić pod numer 32 42 06 801 lub 32 42 06 810 w dniach roboczych, w godzinach pracy RDOŚ (7.30-15.30) w celu ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.4235.9.2016.JB

Z pełną treścią obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się w https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=73&Id=49766

Odpowiedź miasta

Wprowadzone przez miasto ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają lokalizowanie zakładu górniczego w rejonie planowanym przez Bapro. Radni pochylą się nad uchwałą w czwartek 23 kwietnia. Link do uchwały: https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2020/04/06/file_13802496.pdf

Jeżeli rada miasta porze uchwałę, to wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja prasowa Urzędu Miasta Rybnik

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa
Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.

-