Posiedzenie Sejmu w sprawie „tarczy antykryzysowej” (transmisja na żywo)

Na tym posiedzeniu Sejm zająć ma się poprawkami Senatu do „tarczy antykryzysowej”, która ma być pakietem pomocy dla przedsiębiorców. Senatorzy usunęli z projektu między innymi zapisy wprowadzające zmiany w kodeksie wyborczym.

Pojawiły się informacje, że Marszałek Sejmu ma ograniczyć dyskusję, a kluby dostały polecenie oddelegowania maksymalnie trzech posłów na salę plenarną – reszta posłów ma brać zdalny udział w sesji.

Redakcja Onetu poinformowała, że do laski marszałkowskiej trafić ma (dziś lub na dniach) projekt kolejnych zmian w kodeksie wyborczym, które mają być odpowiedzią na sprzeciw samorządowców wobec organizacji wyborów prezydenckich w maju.

Fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Sebastian Pypłacz
Sebastian Pypłacz

Redaktor naczelny Śląskiej Opinii. Wiceprezes stowarzyszenia BoMiasto. Członek zarządu Związku Górnośląskiego.