Prace termomodernizacyjne w tyskich szkołach

W czterech tyskich szkołach podstawowych zostaną wkrótce wykonane prace termomodernizacyjne. Łączny koszt gruntownego remontu placówek to ponad 14 milionów złotych. W ciągu ostatnich kilku lat podobne prace przeprowadzono w 11 innych placówkach oświatowych na terenie miasta na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych.

W Szkole Podstawowej  nr 11 przy ul Skłodowskiej zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych, fundamentowychstropodachów oraz  wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

– Zostanie także wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w piwnicach. Stare oprawy oświetleniowe zastąpią energooszczędne oprawy typu LED. Szacujemy, że po zakończeniu inwestycji uda się zredukować roczną emisję  CO2 o 177,09 ton – mówi Jan Cofała – naczelnik wydziału Innowacji i Inwestycji UM Tychy. 

Całkowity koszt inwestycji w SP nr 11 to ponad 3 mln złotych (wkład własny gminy wynosi 1,1 mln złotych). 

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Begonii obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także docieplenie stropodachów, wymianę instalacji C.O. i grzejników, modernizację węzła cieplnego, przebudowę i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED w części dydaktyczno – sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego.  Prace w SP 17 mają kosztować blisko 2,5 miliona złotych (wkład własny: 338,6 tys. złotych).

Trzecią z termomodernizowanych szkół będzie  Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul Czarnieckiego w Tychach. W obiekcie tym zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także strychu i sufitu piwnic. Wymieniona zostanie także instalacja C.O,  wraz z grzejnikami oraz instalacja wodno-kanalizacyjna.  

– Na sali gimnastycznej wykonana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wybudowana zostanie także winda dla uczniów niepełnosprawnych, a teren przy szkole zostanie zagospodarowany, wykonane zostaną także chodniki – dodaje naczelnik Cofała.

Całkowity koszt tej wykonania prac w tej placówce to blisko 4 miliony złotych, wkład własny gminy wynosi 313 tys. złotych. 

Ostatnią z termomodernizowanych szkół będzie Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul Tołstoja.  W budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych oraz stropodachów. W piwnicy i części sportowej wymieniona zostanie stolarka okienna. Pojawi się m.in. nowa instalacja centralnego ogrzewania. Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi roczna redukcja CO2 o 432,23t.  Prace mają kosztować w sumie  ponad  4,6 miliona złotych ( wkład własny to 640 tysięcy). 

Projekty termomodernizacji tych szkół są już gotowe, zabezpieczono w budżecie gminy także środki na ten cel. Trwają obecnie przygotowania do przetargu na wykonanie prac, które zgodnie z założeniem we wszystkich obiektach potrwają do końca 2021 roku. 

W sumie w ramach  RPO na lata 2014- 2020 na termomodernizację placówek oświatowych w mieście (ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, 2 LO, ZS z Oddziałami integracyjnymi, SP 1, SP 7, SP 11, SP 17, przedszkola nr 10, 11,12, 17, 26) przeznaczono ponad 60 milinów złotych. W kolejnych latach (w ramach nowej perspektywy) miasto Tychy chce wykonać termomodernizację w pięciu kolejnych obiektach. Po zakończeniu tych prac wszystkie placówki oświatowe w Tychach będą po gruntownej modernizacji. Efekt tych prac to korzyści finansowe (obniżenie kosztów bieżącego utrzymania), ale także środowiskowe, które odgrywają ważną rolę w poprawie jakości powietrza i zapobieganiu niskiej emisji.

Informacja prasowa Urzędu Miasta Tychy

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.