Trwają konsultacje społeczne w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

11 organizacji obywatelskich i 9 postulatów antysmogowych – oto podsumowanie warsztatów antysmogowych „Jaki program ochrony powietrza dla  Śląska i Zagłębia”, które odbyły się przed kilkoma dniami na platformie wideokonferencyjnej z inicjatywy stowarzyszenia BoMiasto. W cieniu epidemii koronawirusa trwają konsultacje społeczne w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Jakość powietrza w ostatnich latach nie ulega znaczącej poprawie na terenie województwa śląskiego. Przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 wskazano we wszystkich rejonach województwa śląskiego. Tymczasem działania polegające na likwidacji starych, wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania toczą się niezwykle wolno. Ciągle istnieją gminy, które raportują corocznie zero zlikwidowanych kotłów kopciuchów i nie są za to karane.

– 400 stronicowy dokument nie wnosi żadnych nowych działań w stosunku do już prowadzonych, a więc aktualizacja nie spełni swojej roli i tym samym nie będzie wypełniała wymogów określonych przepisami prawa mówi Patryk Białas, działacz antysmogowy. – W ochronie powietrza dotychczasowy model działania się nie sprawdzi. Trzeba ambitnych, nowoczesnych i skutecznych działań.  

Wspólny dokument wystosowało 11 organizacji obywatelskich: stowarzyszenie BoMiasto, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Polski Klub Ekologiczny Zarząd Główny, Gliwicki Alarm Smogowy, Fundacja Strefa Zieleni, Napraw Sobie Miasto, Czechowice Bez Smogu, ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, Kongres Ruchów Miejskich i Związek Górnośląski. Domagają się m.in.:  niezwłocznego wprowadzenia zakazu palenia węglem i innymi paliwami stałymi w piecach domowych, przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego na dostosowanie instalacji grzewczych, zakazu instalowania kotłów na paliwa stałe w nowo budowanych budynkach od 2021 r oraz wprowadzenia twardego zapisu o obowiązku przeznaczania co najmniej 2% dochodów własnych gminy na termomodernizację z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne.

Termin konsultacji mija we wtorek 24 marca, z uwagi na stan epidemii, prowadzone są drogą elektroniczną. Organizatorzy warsztatów zachęcają, by mieszkańcy województwa zgłaszali uwagi wypracowane przez organizacje. Szczegóły można znaleźć na stronie: http://bomiasto.pl/petycja-podjecie-zdecydowanych-dzialan-antysmogowych-w-wojewodztwie-slaskim/

Informacja prasowa stowarzyszenia BoMiasto

Obrazek domyślny
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@slaskaopinia.pl.